Tillsammans skapar vi möjligheter


Sök på hemsidan

 


Sökresultat för :


Test 1021 2109

Test 1021 2109


Dokument: » Ansökan om medel för samverkansinsats


Convinere pågåendeenkät


Avslutsblankett respondere/convinere


Enkel kartläggning


Enkät IN - mjuka värden


Enkät UT - mjuka värden


Fördjupad kartläggning


Information om deltagarregister


Information om GDPR


Informationstext om SOF


Kartläggningsmall


Brevmall ej fått tag i


Frågor om våld


Samtycke


SUS IN


SUS UT


Slutredovisning grundmall


Avslut respondere


Rubriker aktiviteter


Begrepp arbetsträning och praktik


Information om hälsosamtal


Lathund uppstart av ärenden


Lex Heller blankett


Arbetsträningsblankett


Närvarorapport respondere


Dokument: » Delårsrapport 2020


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust nr 6 20200923


Ledning

Henrik Svedberg, förbundschef Telefon: 073-712 99 33 e-post: AKTIV

AKTIV är en insats som syftar till att få medborgare att bli mer fysiskt aktiv [...]


AKTIV

AKTIV är en insats som syftar till att få medborgare att bli mer fysiskt aktiv [...]


AKTIV

AKTIV är en insats som syftar till att få medborgare att bli mer fysiskt aktiv [...]


AKTIV

AKTIV är en insats som syftar till att få medborgare att bli mer fysiskt aktiv [...]


AKTIV

AKTIV är en insats som syftar till att få medborgare att bli mer fysiskt aktiv [...]


Dokument: » Verksamhetsplan med budget 2020


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust nr 5 20200615


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust nr 4 20200508


Dokument: » Revisionsberättelse 2019


Aktivitetskalender

Under våren 2020 kommer arbetet med aktivitetskalendern.se vara vilande. Du kan [...]


SUS Rapport 2020-05-13

SUS (sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell s [...]


KUR byter namn till SIA

Sedan en tid ingår vi i ett nationellt projekt, KUR (Kulturunderstödd rehabili [...]


Styrelse 2020-04-01 - 2021-03-31


Dokument: » Remiss Samverkansteamet och Respondere


Dokument: » Remiss Samverkanteamet och Respondere


Dokument: » Årsredovisning 2019


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20200320


Ordförande har ordet

Nu finns Årsredovisningen för 2019 att läsa under fliken Dokument. Nedan är [...]


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20200221


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20200110


Dokument: » Remiss genomlysning


Dokument: » Attest- och delegationsordning


Dokument: » Information om genomlysning som konsultativt stöd


SIA - Skapande inspirerande aktivitet

Nu pågår planering inför uppstart av SIA för hösten 2020. Vill du veta mer, [...]


SIA - skapande inspirerande aktivitet

Nu pågår planering inför uppstart av SIA för hösten 2020. Vill du veta mer, [...]


SIA - skapande inspirerande aktivitet

Nu pågår planering inför uppstart av SIA för hösten 2020. Vill du veta mer, [...]


SIA - skapande inspirerande aktivitet

Nu pågår planering inför uppstart av SIA för hösten 2020. Vill du veta mer, [...]


SIA - skapande inspirerande aktivitet

Nu pågår planering inför uppstart av SIA för hösten 2020. Vill du veta mer, [...]


Dokument: » Delårsrapport 2019


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20191025


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20191122


Samverkan VG

Här finner du länkar till alla Samordningsförbunds som finns i Väster samt m [...]


Susam

Här finns all information om SUS som år vårt uppföljningssystem med bland an [...]


Finsam

På Finsams hemsida kan du läsa om bakgrund och motiv till finansiell samordnin [...]


Övriga kontaktpersoner

Malin Jaconelli, Samordnare Samverkansteamet Telefon: 0303-23 86 21, e-post:


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20190920


Dokument: » Revisorer 2019-04-01 -- 2023-03-31


Information Genomlysning/Konsultativt stöd


Dokument: » Organisationsschema Älv & Kust


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20190614


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20190321


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20190412


Dokument: » 


Dokument: » 


Dokument: » 


Dokument: » 


Dokument: » Kommunikationsplan 2019-2023


Dokument: » Jämställdhetsplan 2019


Dokument: » Dokumenthanteringsplan 2019-2023


Vår vision

Tillsammans skapar vi möjligheter


Dokument: » Genomlysning/Konsultativt stöd word


Dokument: » Årsredovisning 2016


Dokument: » Delårsrapport 2017


Dokument: » Årsredovisning 2017


Dokument: » Delårsrapport 2018


Dokument: » Årsredovisning 2018


Utvärdering Växtverkstan på Tjörn samt Konferens Ahlafors Fabriker (KAF) i Ale 2018


Dokument: » Arvodesblankett


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20190221


Dokument: » Revisionsberättelse 2018


Dokument: » Verksamhetsplan med budget 2019


Genomlysning som konsultativt stöd

Vi erbjuder genomlysningar/konsultativt stöd till våra samverkansparter. Ge [...]


Genomlysning som konsultativt stöd

Vi erbjuder genomlysningar/konsultativt stöd till våra samverkansparter. G [...]


Samverkansteamet

Samverkansteamet består av rehabvägledare, arbetsförmedlare, arbetsterapeut, [...]


Genomlysning som konsultativt stöd

Vi erbjuder genomlysningar/konsultativt stöd till våra samverkansparter. G [...]


Genomlysning som konsultativt stöd

Vi erbjuder genomlysningar/konsultativt stöd till våra samverkansparter. Ge [...]


Genomlysning som konsultativt stöd

Vi erbjuder genomlysningar/konsultativt stöd till våra samverkansparter. Ge [...]


Samverkansteamet

På Tjörn finns vårt Samverkansteam som är en individinriktad insats för del [...]


Samverkansteamet

På Öckerö finns vårt Samverkansteam som är en individinriktad insats för d [...]


Samverkansteamet

I Stenungsund finns vårt Samverkansteam som är en individinriktad insats för [...]


Samverkansteamet

I Kungälv finns vårt Samverkansteam som är en individinriktad insats för del [...]


Samverkansteamet

I Ale finns också vårt Samverkansteam som är en individinriktad insats för d [...]


KUR besöker Hönö konsthall

Deltagarna på Öckerös första omgång av KUR (Kulturunderstödd rehabiliterin [...]


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20180615


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20180924


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20181123


Dokument: » Broschyr AKTIV


Personligt ombud

Personligt ombud är ett stöd du kan söka om du har en psykiskt funktionsvaria [...]


Lokal ledningsgrupp Stenungsund och Tjörn på Fregatten kl. 10.00


Lokal ledningsgrupp Öckerö, Ekelundsvägen 20, kl. 13.00-15.00


Handläggarkonferens Marstrands havshotell 1 juni kl. 08.30-13.00


Lokal ledningsgrupp Öckerö, Ekelundsvägen 20, kl. 13.00-15.00


Lokal ledninggrupp Ale och Kungälv, Konferens Ahlafors fabriker kl. 12.00-16.00

Gemensam lunch från 12.00, mötet startar 13.00


Lokal ledningsgrupp Öckerö, Ekelundsvägen 20, kl. 13.00-15.00


Lokal ledningsgrupp Ale och Kungälv, SoFs lokaler Bilgatan 20, kl. 09.00-12.000


Lokal ledningsgrupp Öckerö, Ekelundsvägen 20, kl. 13.00-15.00


Lokal ledningsgrupp Ale och Kungälv, Konferens Ahlafors Fabriker kl. 12.00-16.00

Vi startar med gemensam jullunch 12.00, mötesstart 13.00


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20180320


Dokument: » Revisionsberättelse 2017


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20180223


Dokument: » Intern kontrollplan


Dokument: » Förbundsordning Älv & Kust


Dokument: » Verksamhetsplan med budget 2018


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20180112


Om oss

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsa [...]


Styrelsemöte Konferens Ahlafors Fabriker kl. 09.00-12.00


Styrelsemöte Sundsby Säteri kl. 09.00-12.00


Lokal ledningsgrupp Stenungsund och Tjörn kl. 09.00-12.00

Kommunhuset, exakt lokal meddelas i kallelse


Lokal ledningsgrupp Kungälv Västra Gatan kl. 09.00-12.00


Lokal ledningsgrupp Ale, Konferens Ahlafors Fabriker kl. 13.00-16.00


Våra dokument

Välj dokumentkategori i lista till höger/nedan. Våra styrelseprotokoll, ve [...]


Dokument: » Styrelseprotokoll 2017-09-15


Dokument: » Styrelseprotokoll 2017-10-16


Dokument: » Styrelseprotokoll 2017-11-29


Växtverkstan Billströmska

Tjörns kommun har i samverkan med Samordningsförbundet och Billströmska folkh [...]


Styrelsemöte Öckerö klockan 09.00-12.00


Styrelsemöte Stenungsund klockan 09.00-12.00


Styrelsemöte Sofs lokaler Rollsbo/Kungälv klockan 09.00-12.00


10 års jubileum!!!

En hel dag som ägnas åt vårt 10 års jubileum, på Stenungsbaden. Mer informa [...]


Kommunerna i vårt Samordningsförbund

Välj kommun (eller gemensamt) i listan till höger/nedan.


Webbläsare

Hemsidan är testad och fungerar i webbläsarna Firefox, Chrome, Safari, Edge, I [...]


Skärmstorlek

Hemsidan är byggd för alla skärmformat, från bildskärmar till telefoner.


Information om cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (juli 2003), skall alla besökare på [...]


Foton

De flesta av hemsidans foton är tagna av vår personal, och resterande är häm [...]


Ansvarig utgivare

Förbundschef Per Liljebäck, tel: 0703-05 27 04


Dokument: » Styrelseprotokoll 2017-03-29


Dokument: » Styrelseprotokoll 2017-05-12


Dokument: » Styrelseprotokoll 2017-06-20


Lokal Ledningsgrupp Ale

Lokal Ledningsgrupp Ale klockan 13.00-16.00


Lokal Ledningsgrupp Ale

Lokal ledningsgrupp 31 oktober klockan 13.00-16.00


Lokal Ledningsgrupp Ale

Lokal ledningsgrupp Ale klockan 13.00-16.00


Lokal Ledningsgrupp Kungälv

Lokal Ledningsgrupp Kungälv klockan 08.30-12.00


Lokal Ledningsgrupp Kungälv

Lokal Ledningsgrupp Kungälv klockan 08.30-12.00


Lokal Ledningsgrupp Kungälv

Lokal Ledningsgrupp Kungälv klockan 08.30-12.00


Lokal Ledningsgrupp Stenungsund/Tjörn

Lokal Ledningsgrupp klockan 13.00-16.00


Lokal Ledningsgrupp Stenungsund/Tjörn

Lokal ledningsgrupp Stenungsund/Tjörn klockan 13.00-16.00


Dag för verksamhetsplanering 2018

De lokala ledningsgrupperna/beredningsgrupperna arbetar gemensamt med Samordning [...]


Styrelsemöte och Styrgrupp

Styrelsemöte Sundsby Säteri från 08.30. Styrgruppsmöte gällande Samverkanst [...]


Samverkansteamet Uppstartskonferens

Samverkansteamet i Öckerö har en tvådagars uppstartskonferens på Marstrands [...]


Lokal ledningsgrupp Kungälv


Lokal ledningsgrupp Stenungsund Tjörn


Konferens Samverkanscentrum

Uppstartsdialog Samverkanscentrum Fars Hatt


Metoddag Team Stenungsund Tjörn

Metoddag 9-12 Stenungsögården för kommunvisa teamet


Samordningsförbundets dag

Boka redan nu av 16 oktober då Samordningsförbundets dag går av stapeln på N [...]


Dokument: » Revisorer 2017-04-01 - 2019-03-31


Dokument: » Revisionsberättelse 2016


Dokument: » Styrelseprotokoll 2017-02-24


Dokument: » Verksamhetsplan med budget 2017


Utvärdering Samverkansteamet 2016


Dokument: » Verksamhetsplan 2017


Framsteget

Framsteget är en verksamhet som vänder sig till unga vuxna i åldrarna 16-29 [...]


Om oss

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsa [...]


Dokument: » Styrelseprotokoll 2016-05-27


Dokument: » Styrelseprotokoll 2016-06-21


Dokument: » Styrelseprotokoll 2016-10-27


Dokument: » Styrelseprotokoll 2016-11-23


Dokument: » Styrelseprotokoll 2016-09-16


Dokument: » Verksamhetsplan med budget 2016


Dokument: » 2016 Delårsrapport


Dokument: » Revisionsberättelse 2015


Lokal ledn.grupp Stenungsund och Tjörn

LLG Stenungsund och Tjörn 5 dec kl. 08.30 - 11.00.


2016-10-04 Lokal ledn.grupp Stenungsund och Tjörn

4 oktober kl. 13.15 – 16.00 Lokal Ledningsgrupp Stenungsund och Tjörn


2016-10-18 Lokal ledn.grupp Kungälv

18 oktober kl. 08.30 – 12.00 Lokal Ledningsgrupp Kungälv


2016-10-24 Samordningsförbundens dag

24 oktober kl. 09.00 – 16.00 Samordningsförbundens dag i Göteborg


2016-10-26 Lokal ledn.grupp Ale

26 oktober kl. 13.00 – 16.00 Lokal Ledningsgrupp Ale


2016-10-27 Jämställdhetskonferens

27 oktober kl. 09.00 – 12.00 Jämställdhetskonferens Fars Hatt i Kungälv


2016-10-27 Styrelsemöte Fars Hatt i Kungälv

27 oktober kl. 13.00 – 16.00 Styrelsemöte Fars Hatt i Kungälv


2016-11-08 Lokal ledn.grupp Stenungsund och Tjörn

8 november kl. 13.15 – 16.00 Lokal ledningsgrupp Stenungsund och Tjörn


2016-11-10 Workshop ESF-projekt

10 november kl. 09.00 – 13.00 Workshop ESF-projekt Inkluderande rehabilitering


Konferens Stenungsbaden

23 november kl. 09.00 – 12.00 Konferens kommande Verksamhetsplan för 2017. St [...]


Styrelsemöte Stenungsbaden

23 november kl. 13.00 – 16.00 Styrelsemöte. Stenungsbaden Stenungsund


Lokal ledn.grupp Kungälv

7 december kl. 08.30 – 12.00. Lokal Ledningsgrupp Kungälv


Lokal ledn.grupp Ale

7 december kl. 13.00 – 16.00 Lokal Ledningsgrupp Ale


Dokument: » 2015 Förvaltningsberättelse


Dokument: » 2015 Delårsrapport


Dokument: » Styrelseprotokoll 2015-10-23


Dokument: » Styrelseprotokoll 2015-11-25


Dokument: » Styrelseprotokoll 2016-02-26


Dokument: » Styrelseprotokoll 2016-04-04


Dokument: » 2015 Ekonomisk årsredovisning


Dokument: » Verksamhetsplan med budget 2015


Inkluderande rehabilitering

Inkluderande rehabilitering har varit ett ESF-finansierat förprojekt, med syfte [...]


Dokument: » Styrelseprotokoll 2015-09-11


Föreningspool Ale

Syftet är att bereda plats för personer i arbetsför ålder i en föreningspoo [...]


Föreningspool Stenungsund

Syftet är att bereda plats för personer i arbetsför ålder i Arbetsmarknadsen [...]


Tjörnteamet

- att uppnå en effektiv resursanvändning och bättre service till individer so [...]


Kungälvs kommun


Stenungsunds kommun


Tjörns kommun


Arbetsförmedlingen


Försäkringskasssan


Västra Götalandsregionen


Dokument: » Styrelseprotokoll 2015-06-26


Dokument: » 2014 Ekonomisk årsredovisning


Dokument: » 2014 Förvaltningsberättelse


Dokument: » Revisionsberättelse 2009


Dokument: » Revisionsberättelse 2010


Dokument: » Revisionsberättelse 2011


Dokument: » Revisionsberättelse 2012


Dokument: » Revisionsberättelse 2013


Dokument: » Revisionsberättelse 2014


Dokument: » Styrelseprotokoll 2015-04-22


Dokument: » Styrelseprotokoll 2015-03-17


Dokument: » Styrelseprotokoll 2015-02-20


Föreningspool Tjörn

Syftet är att bereda plats för personer i arbetsför ålder i en föreningspoo [...]


Ale kommun


Kontaktuppgifter

AnnKatrin Österman Samordnare Samordningsförbundets Samverkansteam och Utgån [...]


Utgångspunkten Kungälv

Att tidigt och snabbt kunna sätta in relevanta åtgärder, så att ungdomar och [...]


Fysisk träning Ale

Det rör sig om planerad grupp för fysisk träning för patienter inom psykiatr [...]


Dokument: » Styrelseprotokoll 2014-11-25


Dokument: » 2014 Delårsrapport


Dokument: » Styrelseprotokoll 2014-10-17


Dokument: » Styrelseprotokoll 2014-09-16


Dokument: » Styrelseprotokoll 2014-05-12


Dokument: » Styrelseprotokoll 2014-03-21


Dokument: » 2013 Förvaltningsberättelse


Dokument: » 2013 Årsredovisning ekonomi


Dokument: » 2012 Bilagor förvaltningsberättelse


Dokument: » Styrelseprotokoll 2014-02-21


Dokument: » Styrelseprotokoll 2013-11-28


Dokument: » Styrelseprotokoll 2013-10-18


Dokument: » Verksamhetsplan med budget 2014


Dokument: » Styrelseprotokoll 2013-09-16


Dokument: » Styrelseprotokoll 2013-06-14


Dokument: » Styrelseprotokoll 2013-05-20


Dokument: » Styrelseprotokoll 2013-03-26


Dokument: » 2012 Årsredovisning förvaltningsberättelse


Dokument: » 2012 Årsredovisning ekonomi


Dokument: » Styrelseprotokoll 2013-02-22


Organisationsskiss


Dokument: » Verksamhetsplan med budget 2013


Dokument: » Styrelseprotokoll 2012-11-23


Dokument: » Styrelseprotokoll 2012-10-12


Dokument: » 2012 Delårsrapport


Dokument: » Styrelseprotokoll 2012-09-14


Dokument: » Styrelseprotokoll 2012-06-15


Dokument: » Styrelseprotokoll 2012-04-13


Dokument: » Styrelseprotokoll 2012-03-23


Dokument: » 2011 Årsredovisning ekonomi


Dokument: » Styrelseprotokoll 2012-02-24


Dokument: » Styrelseprotokoll 2011-11-25


Dokument: » Verksamhetsplan med budget 2012


Dokument: » Styrelseprotokoll 2011-10-20


Dokument: » Styrelseprotokoll 2011-09-16


Dokument: » Styrelseprotokoll 2011-06-10


Dokument: » Styrelseprotokoll 2011-04-15


Dokument: » Styrelseprotokoll 2011-03-18


Dokument: » Styrelseprotokoll 2011-02-11


Dokument: » Verksamhetsplan med budget 2011


Dokument: » Styrelseprotokoll 2010-11-26


Dokument: » Styrelseprotokoll 2010-10-22


Dokument: » Styrelseprotokoll 2010-09-24


Dokument: » 2010 Delårsrapport förvaltningsberättelse jan-aug 2010


Dokument: » Styrelseprotokoll 2010-06-11


Dokument: » Styrelseprotokoll 2010-04-09


Dokument: » Styrelseprotokoll 2010-03-19


Dokument: » Styrelseprotokoll 2010-02-12


Dokument: » 2009 Årsredovisning ekonomi


Dokument: » 2009 Förvaltningsberättelse


Dokument: » Verksamhetsplan med budget 2010


Dokument: » Styrelseprotokoll 2009-11-20


Dokument: » Styrelseprotokoll 2009-10-23


Dokument: » Styrelseprotokoll 2009-09-18


Dokument: » Styrelseprotokoll 2009-06-12


Dokument: » Styrelseprotokoll 2009-04-03


Dokument: » Verksamhetsplan med budget 2009


Dokument: » Styrelseprotokoll 2009-02-13


Dokument: » Styrelseprotokoll 2008-11-21


Dokument: » Styrelseprotokoll 2008-10-08


Dokument: » Styrelseprotokoll 2008-09-04


Dokument: » Styrelseprotokoll 2008-06-13


Dokument: » Styrelseprotokoll 2008-05-06


Dokument: » Styrelseprotokoll 2008-04-03


Dokument: » Verksamhetsplan med budget 2008


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2008-03-05


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2008-01-29


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2007-11-27


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2007-10-11


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2007-09-05


Avstampet - Avtal och uppdragsbeskrivning


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2007-08-28


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2007-05-28


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2007-04-02


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2007-03-23


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2007-02-06


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2007-01-12


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2006-11-27


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2006-11-09


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2006-10-03


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2006-09-08


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2006-08-14


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2006-06-20


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2006-05-09


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2006-03-24


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2006-02-14


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2006-01-19


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2005-12-06


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2005-11-09


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2005-09-13


« Tillbaka