Tillsammans skapar vi möjligheter

Sök på hemsidan

 


Sökresultat för :


Framsteget Kungälv

Framsteget är en verksamhet som vänder sig till unga vuxna i åldrarna 16-29 [...]


Växtverkstan Tjörn

Tjörns kommun har i samverkan med Samordningsförbundet och Billströmska folkh [...]


ACT

ACT (Acceptance and Commitment Therapy/Training) är en form av kognitiv beteend [...]


Deltagares Aktivitetsplanering


Lathund + Information


SUS


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust nr 8 2020-11-27


Dokument: » Verksamhetsplan med budget 2021


Som samverkanspart kan du kontakta oss för att få stöd i en genomlysning elle [...]


Utvärdering PayOff Respondere del 1


Utvärdering PayOff Respondere del 2Genomlysningar och konsultativt stöd

Genomlysning som ett konsultativt stöd innebär att en handläggare kan skicka [...]


Respondere/ConvinereKontakt: Malin Jaconelli, Samordnare Samverkansteamet Telefon: 0303-23 86 21, [...]


Om du behöver ett samordnat stöd av Samordningsförbundet Älv & Kust tar du k [...]


Vilka är vi?

Samverkansteamet leds av en Samordnare som sköter den första kontakten med din [...]


När vi tar emot en remiss ser vi till helhetsbilden och gör bedömningar utifr [...]


Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten är bra på att exempelvis kartlägga aktiviteter i det dagliga [...]


Om oss

Samordningsförbundet Älv&Kust är en myndighetsgemensam verksamhet som arbetar [...]


Hälsoutvecklare

Hälsoutvecklaren ansvarar för det hälsofrämjande arbetet. Bland annat får a [...]


FrågemallarLokalt stöd
Skapa möjligheter med oss

Varje år samarbetar vi med ett stort antal företag och organisationer som på [...]


Vi frågar om våld

Deltagare som är inskrivna hos oss får redan vid början svara på frågor om [...]


AKTIV

AKTIV är en insats som syftar till att få medborgare att bli mer fysiskt aktiv [...]


Ledning

Henrik Svedberg, förbundschef Telefon: 073-712 99 33 e-post: Styrelse

Ledamöter: Ordförande: Lennart Jonsson (M) Tel. 070-717 18 48 Vice o [...]


Revisorer

Per Waborg, VG-regionen Tel: 070-170 92 76 Björn Brogren, kommuner Tel. 03 [...]


Tydlig planering

Första steget är att boka ett inledande inledande studiebesök där arb [...]


Steg för steg

En arbetsträning kan ibland vara steget innan en arbetspraktik. Processen handl [...]


Attest- och delegationsordningSamordnare

Malin Jaconelli, samordnare Samverkansteamet Telefon: 0303-23 86 21, e-post:


Rehabvägledare

Jenny Strandberg, rehabvägledare Samverkansteamet Föräldraledig VT21 Telefon [...]


Arbetsterapeut

Helen Samuelsson, arbetsterapeut Samverkansteamet Telefon: 0700-82 51 06, e-pos [...]


Hälsoutvecklare

Fredrik Thomsen, hälsoutvecklare Samverkansteamet Telefon: 0707-21 87 11, e-po [...]


Företagskontakt/Arbetsförmedlare

Christina Sandgren, företagskontakt/arbetsförmedlare Samverkansteamet Telefon [...]


Processtöd SUS

Marie Hermanson, processtöd SUS Telefon: 070-288 69 95 , e-post: Verksamhetsutvecklare

Per Liljebäck, verksamhetsutvecklare Telefon: 070-305 27 04 , e-post:


Ledning Respondere

Henrik Svedberg, förbundschef samordningsförbundet Älv & Kust, projektägare [...]


Fast kontaktperson

Våra rehabvägledare finns hela tiden med er på resan för att stötta [...]


Extra resurser inom teamet

I vår verksamhet finns också arbetsterapeut och hälsoutvecklare [...]


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust nr 7 2020-10-21


Om Respondere

Projekt Respondere är ett samverkansprojekt mellan de tre Samordningsförbunden [...]


Arbetsträning

Ger en möjlighet att pröva sin arbetsförmåga i en trygg miljö med meningsfu [...]


Mindfulness

Vi träffas i grupp och lär oss mindfulness, avslappning och andningsövningar. [...]


Dokument Samverkansteamet

Här hittar du Samverkansteamets arbetsmaterial, samlat under huvudkategorierna [...]


SIA - Skapande inspirerande aktivitet

SIA (tidigare KUR - kulturunderstödd rehabilitering) erbjuder en mjuk och mindr [...]


Dokument: » 


Spelutvecklingskurs

Är du nyfiken på spelutveckling? Vi arrangerar en introduktionskurs på åtta [...]


Vägledningskurs

Funderar du på steget ut mot yrkeslivet men är osäker på vad du kan och vill [...]


Framsteget Kungälv

Framsteget är en verksamhet som vänder sig till unga vuxna i åldrarna 16-29 [...]


Växtverkstan Billströmska Tjörn

Tjörns kommun har i samverkan med Samordningsförbundet och Billströmska folkh [...]


Respondere/Convinere


Dokument: » AKTIV information


Utvärdering PayOff


Utvärdering PayOff


Test 2020-10-23 kl. 09:24

Inlägg bild, extrabilder, 2 dokument, 2 länkar och utskrift som PDF. Inlägg b [...]


Teamets Aktivitetsplanering


Vår vision

Tillsammans skapar vi möjligheter


Samordningsförbundet Älv & Kust kan i vissa fall bevilja finansiella medel om [...]


RespondereConvinere


Kartläggning


Enkäter


Enkät UT - Mjuka VärdenSUS UT


RespondereConvinere Rubriker Aktiviteter Månadsrapport


Begrepp arbetsträning och praktik


Information om hälsosamtal


Lex Heller blankett


Arbetsträning


Brevmall


Dokument: » 2020 Delårsrapport


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust nr 6 20200923


Aktiviteter


Ledning

Henrik Svedberg, förbundschef Telefon: 073-712 99 33 e-post: Slutdokumentation Samverkansteamet


Dokument: » Verksamhetsplan med budget 2020


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust nr 5 20200615


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust nr 4 20200508


Dokument: » Revisionsberättelse 2019


SUS Rapport 2020-05-13

SUS (sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell s [...]


Styrelse 2020-04-01 - 2021-03-31


Dokument: » Remiss Samverkansteamet och Respondere


Dokument: » Remiss Samverkanteamet och Respondere


Dokument: » 2019 Årsredovisning


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20200320


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20200221


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20200110


Dokument: » Remiss genomlysning


Dokument: » Information om genomlysning som konsultativt stöd


Dokument: » 2019 Delårsrapport


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20191025


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20191122


Dokument: » 


Dokument: » 


Dokument: » 


Övriga kontaktpersoner

Malin Jaconelli, Samordnare Samverkansteamet Telefon: 0303-23 86 21, e-post:


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20190920


Dokument: » Revisorer 2019-04-01 -- 2023-03-31


Dokument: » Information om genomlysning/konsultativt stöd


Organisationsschema Älv & Kust


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20190614


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20190321


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20190412


Kommunikationsplan 2019-2023


Jämställdhetsplan 2019


Dokumenthanteringsplan 2019-2023


Dokument: » Genomlysning/Konsultativt stöd word


Dokument: » 2016 Årsredovisning


Dokument: » 2017 Delårsrapport


Dokument: » 2017 Årsredovisning


Dokument: » 2018 Delårsrapport


Dokument: » 2018 Årsredovisning


Utvärdering Växtverkstan på Tjörn samt Konferens Ahlafors Fabriker (KAF) i Ale 2018


Dokument: » Arvodesblankett


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20190221


Dokument: » Revisionsberättelse 2018


Dokument: » Verksamhetsplan med budget 2019


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20180615


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20180924


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20181123


Dokument: » 


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20180320


Dokument: » Revisionsberättelse 2017


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20180223


Intern kontrollplan


Förbundsordning Älv & Kust


Dokument: » Verksamhetsplan med budget 2018


Dokument: » Styrelseprotokoll Älv & Kust 20180112


Tillsammans skapar vi möjligheter

Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedling, Försäkringskassa, kommun och l [...]


Dokument: » Styrelseprotokoll 2017-09-15


Dokument: » Styrelseprotokoll 2017-10-16


Dokument: » Styrelseprotokoll 2017-11-29


Webbläsare

Hemsidan är testad och fungerar i webbläsarna Firefox, Chrome, Safari, Edge, I [...]


Skärmstorlek

Hemsidan är byggd för alla skärmformat, från bildskärmar till telefoner.


Information om cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (juli 2003), skall alla besökare på [...]


Foton

De flesta av hemsidans foton är tagna av vår personal, och resterande är häm [...]


Ansvarig utgivare

Förbundschef Henrik Svedberg, tel. 073-712 99 33


Dokument: » Styrelseprotokoll 2017-03-29


Dokument: » Styrelseprotokoll 2017-05-12


Dokument: » Styrelseprotokoll 2017-06-20


Dokument: » Revisorer 2017-04-01 - 2019-03-31


Dokument: » Revisionsberättelse 2016


Dokument: » Styrelseprotokoll 2017-02-24


Dokument: » Verksamhetsplan med budget 2017


Utvärdering Samverkansteamet 2016


Dokument: » Verksamhetsplan 2017


Om oss

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsa [...]


Dokument: » Styrelseprotokoll 2016-05-27


Dokument: » Styrelseprotokoll 2016-06-21


Dokument: » Styrelseprotokoll 2016-10-27


Dokument: » Styrelseprotokoll 2016-11-23


Dokument: » Styrelseprotokoll 2016-09-16


Dokument: » Verksamhetsplan med budget 2016


Dokument: » 2016 Delårsrapport


Dokument: » Revisionsberättelse 2015


Dokument: » 2015 Förvaltningsberättelse


Dokument: » 2015 Delårsrapport


Dokument: » Styrelseprotokoll 2015-10-23


Dokument: » Styrelseprotokoll 2015-11-25


Dokument: » Styrelseprotokoll 2016-02-26


Dokument: » Styrelseprotokoll 2016-04-04


Dokument: » 2015 Ekonomisk årsredovisning


Dokument: » Verksamhetsplan med budget 2015


Inkluderande rehabilitering

Inkluderande rehabilitering har varit ett ESF-finansierat förprojekt, med syfte [...]


Dokument: » Styrelseprotokoll 2015-09-11


Föreningspool Ale

Syftet är att bereda plats för personer i arbetsför ålder i en föreningspoo [...]


Föreningspool Stenungsund

Syftet är att bereda plats för personer i arbetsför ålder i Arbetsmarknadsen [...]


Tjörnteamet

- att uppnå en effektiv resursanvändning och bättre service till individer so [...]


Dokument: » 


Dokument: » 


Dokument: » 


Dokument: » 


Dokument: » 


Dokument: » 


Dokument: » Styrelseprotokoll 2015-06-26


Dokument: » 2014 Ekonomisk årsredovisning


Dokument: » 2014 Förvaltningsberättelse


Dokument: » Revisionsberättelse 2009


Dokument: » Revisionsberättelse 2010


Dokument: » Revisionsberättelse 2011


Dokument: » Revisionsberättelse 2012


Dokument: » Revisionsberättelse 2013


Dokument: » Revisionsberättelse 2014


Dokument: » Styrelseprotokoll 2015-04-22


Dokument: » Styrelseprotokoll 2015-03-17


Dokument: » Styrelseprotokoll 2015-02-20


Föreningspool Tjörn

Syftet är att bereda plats för personer i arbetsför ålder i en föreningspoo [...]


Dokument: » 


Utgångspunkten Kungälv

Att tidigt och snabbt kunna sätta in relevanta åtgärder, så att ungdomar och [...]


Fysisk träning Ale

Det rör sig om planerad grupp för fysisk träning för patienter inom psykiatr [...]


Dokument: » Styrelseprotokoll 2014-11-25


Dokument: » 2014 Delårsrapport


Dokument: » Styrelseprotokoll 2014-10-17


Dokument: » Styrelseprotokoll 2014-09-16


Dokument: » Styrelseprotokoll 2014-05-12


Dokument: » Styrelseprotokoll 2014-03-21


Dokument: » 2013 Förvaltningsberättelse


Dokument: » 2013 Årsredovisning ekonomi


Dokument: » 2012 Bilagor förvaltningsberättelse


Dokument: » Styrelseprotokoll 2014-02-21


Dokument: » Styrelseprotokoll 2013-11-28


Dokument: » Styrelseprotokoll 2013-10-18


Dokument: » Verksamhetsplan med budget 2014


Dokument: » Styrelseprotokoll 2013-09-16


Dokument: » Styrelseprotokoll 2013-06-14


Dokument: » Styrelseprotokoll 2013-05-20


Dokument: » Styrelseprotokoll 2013-03-26


Dokument: » 2012 Årsredovisning förvaltningsberättelse


Dokument: » 2012 Årsredovisning ekonomi


Dokument: » Styrelseprotokoll 2013-02-22


Dokument: » Verksamhetsplan med budget 2013


Dokument: » Styrelseprotokoll 2012-11-23


Dokument: » Styrelseprotokoll 2012-10-12


Dokument: » 2012 Delårsrapport


Dokument: » Styrelseprotokoll 2012-09-14


Dokument: » Styrelseprotokoll 2012-06-15


Dokument: » Styrelseprotokoll 2012-04-13


Dokument: » Styrelseprotokoll 2012-03-23


Dokument: » 2011 Årsredovisning ekonomi


Dokument: » Styrelseprotokoll 2012-02-24


Dokument: » Styrelseprotokoll 2011-11-25


Dokument: » Verksamhetsplan med budget 2012


Dokument: » Styrelseprotokoll 2011-10-20


Dokument: » Styrelseprotokoll 2011-09-16


Dokument: » Styrelseprotokoll 2011-06-10


Dokument: » Styrelseprotokoll 2011-04-15


Dokument: » Styrelseprotokoll 2011-03-18


Dokument: » Styrelseprotokoll 2011-02-11


Dokument: » Verksamhetsplan med budget 2011


Dokument: » Styrelseprotokoll 2010-11-26


Dokument: » Styrelseprotokoll 2010-10-22


Dokument: » Styrelseprotokoll 2010-09-24


Dokument: » 2010 Delårsrapport förvaltningsberättelse jan-aug 2010


Dokument: » Styrelseprotokoll 2010-06-11


Dokument: » Styrelseprotokoll 2010-04-09


Dokument: » Styrelseprotokoll 2010-03-19


Dokument: » Styrelseprotokoll 2010-02-12


Dokument: » 2009 Årsredovisning ekonomi


Dokument: » 2009 Förvaltningsberättelse


Dokument: » Verksamhetsplan med budget 2010


Dokument: » Styrelseprotokoll 2009-11-20


Dokument: » Styrelseprotokoll 2009-10-23


Dokument: » Styrelseprotokoll 2009-09-18


Dokument: » Styrelseprotokoll 2009-06-12


Dokument: » Styrelseprotokoll 2009-04-03


Dokument: » Verksamhetsplan med budget 2009


Dokument: » Styrelseprotokoll 2009-02-13


Dokument: » Styrelseprotokoll 2008-11-21


Dokument: » Styrelseprotokoll 2008-10-08


Dokument: » Styrelseprotokoll 2008-09-04


Dokument: » Styrelseprotokoll 2008-06-13


Dokument: » Styrelseprotokoll 2008-05-06


Dokument: » Styrelseprotokoll 2008-04-03


Dokument: » Verksamhetsplan med budget 2008


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2008-03-05


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2008-01-29


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2007-11-27


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2007-10-11


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2007-09-05


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2007-08-28


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2007-05-28


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2007-04-02


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2007-03-23


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2007-02-06


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2007-01-12


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2006-11-27


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2006-11-09


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2006-10-03


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2006-09-08


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2006-08-14


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2006-06-20


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2006-05-09


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2006-03-24


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2006-02-14


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2006-01-19


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2005-12-06


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2005-11-09


Dokument: » Styrelseprotokoll Kungälv 2005-09-13


« Tillbaka