Namnlöst dokument

Ledning & styrelse

Här hittar du kontaktuppgifter till de ledande, styrande och granskande funktionerna inom Samordningsförbundet Älv&Kust. Mer om hur vi är organiserade finns i vårt Organisationsschema som du finner längst ner på sidan. Kontakta gärna vår ledningsgrupp om du har frågor om vår organisation.

Ledning

Henrik Svedberg, förbundschef
Telefon: 073-712 99 33
e-post: henrik.svedberg@alvokust.se

Ann-Katrin Österman, bitr. förbundschef
Telefon: 070-884 43 62
e-post: ann-katrin.osterman@alvokust.se

Styrelse

Ledamöter:
Safet Peci Arbetsförmedlingen - ordförande
safet.peci@arbetsformedlingen.se

Tomas Angervik (S), Västra Götalandsregionen - vice ordförande
tomas.angervik@vgregion.se

Susanne Elvind, Försäkringskassan
susanne.elvind@forsakringskassan.se

Lars Kopp (M), Ale kommun
lar...  Läs mer...

Revisorer

Anne-Lie Sundling, Västra Götalandsregionen

Lisa Tenggren, KPMG, staten

Organisationsschema Älv & Kust

Organisationsschema Älv & Kust   

Dokumentmeny

Blanketter

Redovisningar

Revision

Styrande dokument

Styrelseprotokoll

Verksamhetsplaner

Utvärdering och statistik

Interna dokument