Namnlöst dokument

Aktiviteter

Våra aktiviteter är skapade och anpassade för att rusta och förbereda dig som deltagare att ta nya steg på din väg mot arbete eller studier. Under tiden hos oss planerar du tillsammans med din rehabvägledare vilka aktiviteter du skall delta i och när.

Aktiviteterna vi erbjuder kan variera över tid eftersom vi försöker erbjuda liknande utbud i alla våra kommuner. Har du frågor om våra aktiviteter pratar du med din rehabvägledare.

Du som samverkar med oss som remittent är självklart också varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor om oss och om våra aktiviteter. Kontaktuppgifter finns under sidan "Hem".Vardag i balans

Under hösten 2023 kommer vi att starta en ny gruppaktivitet med temat Vardag i balans.
Gruppen leds av arbetsterapeut och vi kommer att fokusera på att tillsammans hitta motivation och redskap för att återta balans i vardagsaktiviteterna.
Vi vänder oss till personer med stressrelaterade besvär. Det kommer att vara 3 träffar i Ale onsdagarna den 11,18 och 25 oktober kl. 10-12 och senare under hösten en ny grupp i Kungälv den 29 november samt 6 och 13 december samma tid. Vill du veta me...  Läs mer...

Jobb i fokus

Jobb i Fokus är en kurs där vi vill inspirera våra deltagare att se nya möjligheter! Under tre tillfällen diskuterar vi jobb, framtid och möjligheter samt informerar om utbildning och arbetsmarknad. Vi varvar vägledning och information med mycket diskussioner utifrån deltagarnas perspektiv. Jobb i fokus är en aktivitet som vi vill att alla våra deltagare är med på.

Jobb i fokus startar kontinuerligt i alla våra kommuner och det är en aktivitet då vi ses fysiskt i en liten grup...  Läs mer...

Mindfulness

Vi träffas i grupp online via dator, surfplatta eller telefon med internetuppkoppling och lär oss tekniker för mindfulness, avslappning och andningsövningar. Enkla övningar som blir bra verktyg man sedan kan använda själv för att få balans och närvaro med alla sinnen. Syftet med Mindfulness är att lära sig hur man kan använda metoden i sin vardag. Aktiviteten är varje måndag kl. 10-11 och pågår löpande från 21 augusti t.o.m. 18 december.

Läs mer i informationsbladet nedan...  Läs mer...

Mindfulness HT 23   

SIA - Skapande Inspirerande Aktivitet

SIA är till för dig mellan 18-64 år med ospecificerad smärta, psykisk ohälsa eller stressrelaterad ohälsa. SIA erbjuder en mjuk och mindre kravfylld väg tillbaka till arbete/studier och fungerar som en förrehabiliterande aktivitet innan exempelvis arbetsträning. Programmet löper under sju veckor med aktivitet två gånger i veckan där du deltar i aktiviteter som exempelvis bildskapande, musik, keramik eller smide. Aktiviteterna varierar något beroende på utbudet i kommunerna.

Sy...  Läs mer...

Information SIA höst 2023   

Arbetsträningsgrupp

Samordningsförbundet Älv & Kust har ett samarbete med City Gross, Ytterby där våra deltagare får möjlighet att arbetsträna två dagar i veckan, två timmar vardera. Personal från Samordningsförbundet finns hela tiden på plats och stöttar deltagarna. City Gross erbjuder en mängd olika arbetsuppgifter och denna grupp är ett bra sätt att få testa på arbetsträning i ett tryggare sammanhang innan en ordinarie arbetsträning kan påbörjas. Denna aktivitet utförs bara som en del i pl...  Läs mer...

Spelutvecklingskurs

Är du nyfiken på spelutveckling? Vi arrangerar en introduktionskurs på åtta veckor som ger en presentation av vad spelutveckling innebär. Vi går igenom vad det är som gör ett spel bra, vad yrket innebär, hur branschen fungerar och hur man blir spelutvecklare. Du kommer också få testa på att göra egna spel på en nybörjarnivå. Du behöver inte ha några förkunskaper för att delta, det räcker att vara intresserad. I slutet av kursen får du veta mer om hur du kan söka vidare til...  Läs mer...

Arbetsträning

Arbetsträning ger dig en möjlighet att pröva din arbetsförmåga med meningsfulla arbetsuppgifter i en trygg arbetsmiljö där tillhörighet går före prestation. Arbetsträningen kan handla om allt ifrån att träna på arbetsuppgifter till att komma iväg till en arbetsplats varje dag, att passa tider eller att fungera i arbetslaget. Arbetsträning är en obligatorisk aktivitet som alltid planeras och utförs i samråd med din rehabvägledare.

Syftet med ARBETSTRÄNINGEN är att för...  Läs mer...

Studiebesöket

Enskilda informationsträffar

Samordningsförbundet anordnar också enskilda informationsträffar kring viktiga och intressanta teman. Det är våra deltagares behov och önskemål som styr de teman vi tar upp.

1 2  »