Kontakt - Övriga kontaktpersoner

Malin Jaconelli, Samordnare Samverkansteamet
Telefon: 0303-23 86 21, e-post: malin.jaconelli@kungalv.se

Pernilla Wiklund, rehabvägledare Samverkansteamet
Telefon: 0705-907 657, e-post: pernilla.wiklund@skola.kungalv.se

Sara Rangnäs, rehabvägledare Samverkansteamet
Telefon: 0303- 23 86 07, 0725-049 758, e-post: sara.rangnas@kungalv.se

Helen Samuelsson, arbetsterapeut Samverkansteamet
Telefon: 0700-82 51 06, e-post: helen.b.samuelsson@vgregion.se

Katja Bårman Nyqvist, rehabvägledare Samverkansteamet
Telefon:031-97 63 96, e-post: katja.barmannyqvist@ockero.se

Katarina Broander, rehabvägledare Samverkansteamet och ansvarig för SIA (Skapande Inspirerande Aktivitet)
Telefon: 031-365 82 29, e-post: katarina.broander@majornalinne.goteborg.se

Jenny Strandberg, rehabvägledare Samverkansteamet
Telefon: 076-634 16 98, e-post: jenny.strandberg@tjorn.se

Fredrik Thomsen, Hälsoutvecklare/Arbetsförmedlare Samverkansteamet
Telefon: 010-488 71 15, e-post: fredrik.thomsen@arbetsformedlingen.se

Christina Sandgren, Företagskontakt/Arbetsförmedlare i Samverkansteamet
Telefon: 010-488 18 55, e-post: christina.sandgren@arbetsformedlingen.se

Marie Hermanson, processtöd SUS
Telefon: 070-288 69 95 , e-post: marie.hermanson@sofvg.se

Per Liljebäck, verksamhetsutvecklare
Telefon: 070-305 27 04 , e-post: per.liljeback@forsakringskassan.se