Ledning & styrelse


Här hittar du kontaktuppgifter till de ledande, styrande och granskande funktionerna inom Samordningsförbundet Älv&Kust. Mer om hur vi är organiserade finns i vårt Organisationsschema som du finner längst ner på sidan. Kontakta gärna vår ledningsgrupp om du har frågor om vår organisation.Ledning

Henrik Svedberg, förbundschef
Telefon: 073-712 99 33
e-post: henrik.svedberg@alvokust.se

Ann-Katrin Österman, bitr. förbundschef
Telefon: 070-884 43 62
e-post: ann-katrin.osterman@alvokust.seStyrelse

Ledamöter:
Ordförande: Lennart Jonsson (M), Kungälvs kommun
Tel. 070-717 18 48
Vice ordf.: Safet Peci, Arbetsförmedlingen
Tel. 010-487 49 00
Anna Andersson, Försäkringskassan
Anna Hansson (MP), Västra Götalandsregionen


Ersättare:
Linda-Marie Hermansson (C), Stenungsunds kommun
Jennie Wernäng (M), Öckerö kommun
Lars Kopp (M), Ale kommun
Linda Åshamre (S), Västra Götalandsregionen
Nina Haag, Arbetsförmedlingen
Sofia Sandrén, Försäkringskassan
Susanne Landgren Jansson (M), Tjörns kommunRevisorer

Per Waborg, VG-regionen
Tel: 070-170 92 76

Björn Brogren, kommuner
Tel. 0303-22 55 67 alt. 070-765 65 98

Lisa Tenggren, KPMG, staten
Tel. 036-34 68 19Organisationsschema Älv & Kust

» Dokument: Organisationsschema Älv & Kust