Tillsammans skapar vi möjligheter


OM FÖRBUNDET - Om förbundet

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i kraft, i dagligt tal Finsam. Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet att bilda Samordningsförbund. Samordningsförbundet beslutar själva hur samarbetet ska utformas och bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov. Denna samverkan är unik då det inte finns någon liknande samverkan mellan alla dessa myndigheter samtidigt.
Samordningsförbund är en viktig part för att utveckla välfärds- och rehabiliteringsarbetet.

Tidigare hette vi Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn men från 1 januari 2018 har vi gått samman med Samordningsförbundet Öckerö och nu benämns vi Samordningsförbundet Älv & Kust. I samordningsförbundet finns det en styrelse som beslutar om de projekt och insatser som Samordningsförbundet ska finansiera. Till sin hjälp för kartlägga och ta fram de kommunvisa behoven finns förbundschef, biträdande förbundschef, Lokala Ledningsgrupper i varje kommun, som består av chefer från de medlemmar som ingår i Samordningsförbundet samt Samordningsförbundets Samverkansteam. Insatserna riktar sig främst till personer som är sjukskrivna och/eller arbetslösa.

Vi arbetar med både att förbättra och öka den strukturella samverkan men är även verksamma med individinsatser. Det finns mer att läsa om våra insatser under respektive flik/kommun.

Vår Vision är: Tillsammans skapar vi möjligheter

247 av Sveriges 290 kommuner samverkar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och region/landsting genom ett Samordningsförbund.

Totalt finns det idag 82 Samordningsförbund i Sverige. Fler är på väg att bildas.


« Tillbaka