Om förbundet


Samordningsförbundet Älv&Kust är en myndighetsgemensam insats som sedan mer än tio år tillbaka stöttar den som behöver en samordnad rehabilitering för att komma vidare mot arbetsmarknaden. Verksamheten grundar sig i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, dagligt kallad Finsam.Tillsammans skapar vi möjligheter

Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedling, Försäkringskassa, kommun och landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet och att bilda Samordningsförbund, en helt unik form av myndighetssamverkan där man utformar sin form av samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov.

Vi arbetar med både att förbättra och öka den strukturella samverkan mellan myndigheterna men arbetar också med individinriktade insatser. Det är förbundets styrelse som beslutar om vilka projekt och insatser som Samordningsförbundet ska finansiera utifrån de lokala behovsanalyser som tas fram av förbundschef och vice förbundschef i samverkan med var kommuns lokala ledningsgrupp.

De lokala ledningsgrupperna består av lokala chefer för samverkande myndigheter samt medarbetare från Samordningsförbundets Samverkansteam.

Tidigare hette vi Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn, men från 1 januari 2018 gick vi samman med Samordningsförbundet Öckerö och tog då det gemensamma namnet Samordningsförbundet Älv & Kust.

Vår Vision: Tillsammans skapar vi möjligheter

247 av Sveriges 290 kommuner samverkar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och region/landsting genom ett Samordningsförbund.

Totalt finns det idag 82 Samordningsförbund i Sverige.