Tillsammans skapar vi möjligheter

Om förbundet


Samordningsförbundet Älv&Kust är en myndighetsgemensam insats som sedan mer än tio år tillbaka stöttar den som behöver en samordnad rehabilitering för att komma vidare mot arbetsmarknaden. Verksamheten grundar sig i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, dagligt kallad Finsam.Tillsammans skapar vi möjligheter

Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedling, Försäkringskassa, kommun och landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet och att bilda Samordningsförbund, en helt unik form av myndighetssamverkan där man utformar sin form av samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov.

Vi arbetar med både att förbättra och öka den strukturella samver...

• Läs mer