Tillsammans skapar vi möjligheter


OM FÖRBUNDET


Ingress på sidan Om förbundet.Om förbundet

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i kraft, i dagligt tal Finsam. Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet att bilda Samordningsförbund. Samordningsförbundet beslutar själva hur samarbetet ska utformas och bedriver samv...

• Läs mer