Om förbundet


Samordningsförbundet Älv&Kust är en myndighetsgemensam insats som sedan mer än tio år tillbaka stöttar den som behöver en samordnad rehabilitering för att komma vidare mot arbetsmarknaden. Verksamheten grundar sig i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, dagligt kallad Finsam.Tillsammans skapar vi möjligheter

Finsam-lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region/landsting att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet och att bilda Samordningsförbund, en helt unik form av myndighetssamverkan där man utgår från lokala förutsättningar och behov i samverkansfrågor.

Vi arbetar med både att förbättra och öka den strukturella samverkan mellan myndigheterna men arbetar också med individinriktade insatser. Det är förbundets styrelse som beslutar om vilka insatser vi ska erbjuda. Lokala behovsanalyser görs av förbundets ledning tillsammans med den lokala ledningsgrupp som finns i varje kommun. I våra lokala ledningsgrupper medverkar chefer från alla samverkande parter.


Tidigare hette vi Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn, men från 1 januari 2018 gick vi samman med Samordningsförbundet Öckerö och tog då det gemensamma namnet Samordningsförbundet Älv & Kust.

Vår Vision: Tillsammans skapar vi möjligheter

247 av Sveriges 290 kommuner samverkar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och region/landsting genom ett Samordningsförbund.

Totalt finns det idag 82 Samordningsförbund i Sverige.