Tillsammans skapar vi möjligheter


ESF-projektInkluderande rehabilitering

Inkluderande rehabilitering har varit ett ESF-finansierat förprojekt, med syfte att resultera i en ansökan om ESF-medel i programperioden 2014-2020.
Det är sex samordningsförbund som tillsammans står bakom projektet.

Här finner du rapporten.

Dokument: Inkluderande rehabilitering