Deltagare


Samordningsförbundet Älv&Kust arbetar med deltagare mellan 16-64 år som behöver stöd av en samordnad rehabilitering för att hitta vägen ut på eller tillbaka till arbetsmarknaden. Vi är en myndighetsgemensam insats och ägs och drivs gemensamt av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, vården och våra fem kommuner. Vi som arbetar här kommer alla från någon av våra uppdragsgivare för att kunna samordna våra resurser och hitta en hållbar väg vidare mot arbete och studier.Om du behöver ett samordnat stöd av Samordningsförbundet Älv & Kust för att komma vidare till arbete eller studier, tar du i först kontakt med din handläggare på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten eller med din läkarkontakt på psykiatrin eller vårdcentralen. De kan upprätta och skicka in en remiss till oss för att man gemensamt skall kunna bedöma om insatsen på Samordningsförbundet Älv & Kust är rätt väg för dig.

Om vi bedöms vara rätt insats får först den som skickat remissen besked, sedan kontaktar vi dig för att boka tid för ett första besök.