Aktiviteter - Framsteget Kungälv

Framsteget är en verksamhet som vänder sig till unga vuxna i åldrarna 16-29 år och som är i behov av samordnande insatser för att nå arbete eller studier. Framsteget är en ordinarie insats som drivs av Kungälvs kommun där Samordningsförbundet är med som samverkanspart.

Tanken är att deltagare som kommer till Framsteget ska kunna erbjudas rätt insats och stöd då det är en samlokaliserad verksamhet med kommun och Arbetsförmedlingen där samordningsförbundet och dess medlemmar också är representerande. Framsteget erbjuder kartläggning, vägledning, stöd och insatser vid behov för att påbörja eller avsluta studier eller för att stärkas ut på arbetsmarknaden.

Vill du veta mer om Framsteget? Kontakta Marie Pihl, Verksamhetsledare, på telefon 0722-47 90 25 eller via e-post: marie.pihl@kungalv.se.