Tillsammans skapar vi möjligheter


Aktiviteter - SIA - Skapande inspirerande aktivitet

SIA (tidigare KUR - kulturunderstödd rehabilitering) erbjuder en mjuk och mindre kravfylld väg tillbaka till arbete/studier och fungerar som en för-rehabiliterande aktivitet. Målgruppen är personer 18-65 år där unga mellan 18-29 år har förtur, med ospecificerad smärta, psykisk ohälsa eller stressrelaterad ohälsa. SIA är ett program som löper under 10 veckor med aktivitet 2 gånger per vecka där bland annat eget skapande, musik/sång, teater/drama, dans/rörelse kan ingå.


« Tillbaka