Aktiviteter - SIA - Skapande inspirerande aktivitet

SIA är till för dig mellan 18-64 år med ospecificerad smärta, psykisk ohälsa eller stressrelaterad ohälsa. SIA erbjuder en mjuk och mindre kravfylld väg tillbaka till arbete/studier och fungerar som en förrehabiliterande aktivitet innan exempelvis arbetsträning. Programmet löper under sju veckor med aktivitet två gånger i veckan där du deltar i aktiviteter som exempelvis bildskapande, musik, drama eller dans.

Syftet med SIA är att du ska stimulera dina sinnen vilket kan bidra till skaparglädje samt en känsla av meningsfullhet och sammanhang. Att fungera i grupp är också ett viktigt steg på vägen mot arbetsträning, studier och arbete. SIA finns i Ale, Kungälv, Stenungsund/Tjörn och Öckerö.

Kursstarter sker löpande i de olika kommunerna från september 2021.