Tillsammans skapar vi möjligheter

Aktiviteter


Våra aktiviteter är till för dig som deltagare och syftet är att aktivera och förbereda dig på bästa sätt för att ta nya steg på vägen mot arbete och studier. Samordningsförbundet har uppdrag och möjlighet att pröva nya metoder och former av insatser, så exemplen vi visar här är bara en del av det vi arbetar med och alla aktiviteter finns inte tillgängliga samtidigt.

Kontakta oss om du vill veta mer om våra aktiviteter.ACT

ACT (Acceptance and Commitment Therapy/Training) är en form av kognitiv beteende terapi med fokus på att hantera stress och främja hälsa. Det är en blandning av teori och upplevelsebaserade moment. Några av huvudspåren är: att skilja på vad i livet man behöver acceptera och vad som kan förändras, identifiera hur man vill leva sitt liv, hitta sätt att förhålla sig till ofrånkomliga ...

• Läs merAKTIV

AKTIV är en insats som syftar till att få medborgare att bli mer fysiskt aktiva och är en friskfrämjande aktivitet som finns inom ramen för vårt förebyggande hälso- och friskvårdsarbete. AKTIV är till för dig som har ett behov av en "för-rehabiliterande" insats för att främja eller bibehålla god hälsa.

Vi erbjuder medborgare att träffa en fysioterapeut/personlig tränare för ...

• Läs mer

• Dokument: Informationsblad AKTIVArbetsträning

Ger en möjlighet att pröva sin arbetsförmåga i en trygg miljö med meningsfulla arbetsuppgifter i en arbetsmiljö där tillhörighet går före prestation. Arbetsträningen kan handla om allt ifrån att träna på arbetsuppgifter till att komma iväg till en arbetsplats varje dag, att passa tider eller att fungera i arbetslaget. Arbetsträning är en obligatorisk aktivitet som alltid planeras ...

• Läs merMindfulness

Vi träffas i grupp och lär oss mindfulness, avslappning och andningsövningar. Enkla övningar som blir bra verktyg man sedan kan använda själv för att få balans och närvaro med alla sinnen. Gruppen hålls digitalt, du deltar enkelt via dator eller telefon med internetuppkoppling. Prata med din rehabvägledare för anmälan.

Syftet med MINDFULNESS är att lära sig hur man kan använda m...

• Läs merSIA - Skapande inspirerande aktivitet

SIA (tidigare KUR - kulturunderstödd rehabilitering) erbjuder en mjuk och mindre kravfylld väg tillbaka till arbete/studier och fungerar som en förrehabiliterande aktivitet. Målgruppen är personer 18-65 år där unga mellan 18-29 år har förtur, med ospecificerad smärta, psykisk ohälsa eller stressrelaterad ohälsa. SIA är ett program som löper under 10 veckor med aktivitet 2 gånger per...

• Läs merSpelutvecklingskurs

Är du nyfiken på spelutveckling? Vi arrangerar en introduktionskurs på åtta veckor som ger en presentation av vad spelutveckling innebär. Vi går igenom vad det är som gör ett spel bra, vad yrket innebär, hur branschen fungerar och hur man blir spelutvecklare. Du kommer också få testa på att göra egna spel på en nybörjarnivå. Du behöver inte ha några förkunskaper för att delta, ...

• Läs merVägledningskurs

Funderar du på steget ut mot yrkeslivet men är osäker på vad du kan och vill jobba med? Då kan vi erbjuda en vägledningskurs i grupp där du får tillfälle att enskilt och i grupp fundera, diskutera och göra olika övningar för att ringa in tänkbara yrken. Vi kommer också att prata om hur arbetsmarknaden ser ut och lite om vägar till studier. Under våren 2021 ges kursen online, prata ...

• Läs mer