Tillsammans skapar vi möjligheter


Aktiviteter


Här kan du läsa om våra aktiviteter.AKTIV

AKTIV är en insats som syftar till att få medborgare att bli mer fysiskt aktiva och är en friskfrämjande aktivitet som finns inom ramen för vårt förebyggande hälso- och friskvårdsarbete. AKTIV är till för dig som har ett behov av en "för-rehabiliterande" insats för att främja eller bibehålla god hälsa.

Vi erbjuder medborgare att träffa en fysioterapeut/personlig tränare för ...

• Läs mer

• Dokument: Informationsblad AKTIVSIA - Skapande inspirerande aktivitet

SIA (tidigare KUR - kulturunderstödd rehabilitering) erbjuder en mjuk och mindre kravfylld väg tillbaka till arbete/studier och fungerar som en för-rehabiliterande aktivitet. Målgruppen är personer 18-65 år där unga mellan 18-29 år har förtur, med ospecificerad smärta, psykisk ohälsa eller stressrelaterad ohälsa. SIA är ett program som löper under 10 veckor med aktivitet 2 gånger pe...

• Läs merGenomlysning som konsultativt stöd

Vi erbjuder genomlysningar/konsultativt stöd till våra samverkansparter.

Genomlysning som ett konsultativt stöd innebär att en handläggare kan skicka frågeställningar till Samverkansteamet och dess handläggarteam för stöd i komplexa ärenden. Den remitterande handläggaren är med på ett möte och träffar hela teamet som kan stötta med kunskap och erfarenhet kring hanteringen av fr...

• Läs merFramsteget Kungälv

Framsteget är en verksamhet som vänder sig till unga vuxna i åldrarna 16-29 år och som är i behov av samordnande insatser för att nå arbete eller studier. Framsteget är en ordinarie insats som drivs av Kungälvs kommun där Samordningsförbundet är med som samverkanspart.

Tanken är att deltagare som kommer till Framsteget ska kunna erbjudas rätt insats och stöd då det är en samlo...

• Läs merVäxtverkstan Billströmska Tjörn

Tjörns kommun har i samverkan med Samordningsförbundet och Billströmska folkhögskolan en fin verksamhet i växthuset som ligger på skolans område. Växtverkstan arbetar med att odla frukt, grönsaker och växter som förädlas till bland annat must, kryddor, marmelader och andra produkter. Vidare tillverkar man olika produkter som till exempel papper. Samverkansteamet hos Samordningsförbund...

• Läs merSamverkansteamet

Samverkansteamet består av rehabvägledare, arbetsförmedlare, arbetsterapeut, hälsoutvecklare samt psykolog som arbetar í alla fem kommuner med deltagare som är i behov av samordnade insatser för att förbättra sin funktions- och arbetsförmåga. Med samlad kompetens och individuella insatser lägger vi upp en rehabiliteringsplan som ger deltagaren en ökad möjlighet att komma tillbaka til...

• Läs mer