Aktiviteter


Våra aktiviteter är till för dig som är deltagare hos Samordningsförbundet Älv&Kust, och de är bara några exempel på de verktyg du kan använda för att aktivera och förbereda dig för att ta nya steg på vägen mot arbete och studier. Samordningsförbundet Älv&Kust har möjligheten och uppdraget att pröva nya former av insatser för att utveckla och ta fram nya metoder och arbetssätt, så detta bara är en del av det vi arbetar med just nu och tänk på att alla aktiviteter inte heller är igång samtidigt.

Prata med din rehabvägledare hos oss om du är intresserad av att delta i någon aktivitet.ACT

ACT (Acceptance and Commitment Therapy/Training) är en form av kognitiv beteende terapi med fokus på att hantera stress och främja hälsa. Det är en blandning av teori och upplevelsebaserade moment. Några av huvudspåren är: att skilja på vad i livet man behöver acceptera och vad som kan förändras, identifiera hur man vill leva sitt liv, hitta sätt att förhålla sig till ofrånkomliga svårigheter i livet samt lära sig hantera eventuella svåra minnen och upplevelser från det förflutna. ACT erbjuds digitalt oberoende vart du bor.

Syftet med ACT är att du ska få tips hur du kan hantera tankar och situationer som stressar dig, så att du handlar och agerar utifrån vad som är viktigt i ditt liv. Aktiviteten erbjuds i grupp våren 2021.AKTIV

OBS! Under pandemin kan AKTIV komma att hanteras olika beroende på aktuella restriktioner gällande friskvårdsanläggningar till exempel. För aktuell information om vad som gäller i din kommun, kontakta Hälsoutvecklare Fredrik Thomsen:

Fredrik Thomsen
Telefon: 0707-21 87 11, e-post: fredrik.thomsen@alvokust.se

AKTIV är en friskfrämjande aktivitet som finns inom ramen för vårt förebyggande hälso- och friskvårdsarbete. AKTIV är till för dig som har ett behov av en "för-rehabiliterande" insats för att främja eller bibehålla god hälsa.

Vi erbjuder medborgare att träffa en fysioterapeut/personlig tränare för att få ett eget träningsprogram. Därefter får man hjälp och stöd i att träna på gym under 6 veckor, 2 gånger per vecka utan kostnad.

AKTIV är öppet för personer i 16-64 års ålder där extra stöd krävs för att bli mer fysiskt aktiv. Du kan till exempel vara med i AKTIV för att stärka din arbetsförmåga, förebygga eller förkorta din tid i sjukskrivning och få en hälsosam rutin i vardagen. Genom att delta i AKTIV ökar motivation och förmåga att fortsätta din planering för att du ska kunna närma dig arbetsmarknaden igen.

För anmälan, se informationsbladet nedan.

» Dokument: AKTIV Våren 2021Arbetsträning

Ger en möjlighet att pröva sin arbetsförmåga i en trygg miljö med meningsfulla arbetsuppgifter i en arbetsmiljö där tillhörighet går före prestation. Arbetsträningen kan handla om allt ifrån att träna på arbetsuppgifter till att komma iväg till en arbetsplats varje dag, att passa tider eller att fungera i arbetslaget. Arbetsträning är en obligatorisk aktivitet som alltid planeras och utförs i samråd med din rehabvägledare.

Syftet med ARBETSTRÄNING är att nå en bättre hälsa och att känna motivation till att arbeta. Du får också lära dig mer om din förmåga och mer om vad just du behöver för att hitta en så bra arbetsplats som möjligt i framtiden.Grön aktivering på Växtverkstan Tjörn

På Växtverkstan vid Billströmska Folkhögskolan på Tjörn finns möjlighet att delta i Grön aktivering två gånger i veckan under 12 veckor. Här får man börja arbetsträna i ett lugnt tempo i grön miljö där hantverk, odling och andra sysslor knutna till verksamheten erbjuder en ny sorts gruppverksamhet. Syftet med Grön aktivering är att efter dessa veckor vara redo för nästa steg i din arbetslivsinriktade rehabilitering. Mer information om denna aktivitet har din rehabvägledare.Mindfulness

Vi träffas i grupp och lär oss mindfulness, avslappning och andningsövningar. Enkla övningar som blir bra verktyg man sedan kan använda själv för att få balans och närvaro med alla sinnen. Gruppen hålls digitalt, du deltar enkelt via dator eller telefon med internetuppkoppling. Prata med din rehabvägledare för anmälan.

Syftet med MINDFULNESS är att lära sig hur man kan använda metoden i sin vardag.SIA - Skapande inspirerande aktivitet

OBS! Under pandemin kan det vara så att vi har begränsade möjligheter att erbjuda SIA beroende på gällande restriktioner. Du kan alltid prata med din rehabvägledare för att få aktuell information om denna aktivitet.

SIA (tidigare KUR - kulturunderstödd rehabilitering) erbjuder en mjuk och mindre kravfylld väg tillbaka till arbete/studier och fungerar som en förrehabiliterande aktivitet. Målgruppen är personer 18-65 år där unga mellan 18-29 år har förtur, med ospecificerad smärta, psykisk ohälsa eller stressrelaterad ohälsa. SIA är ett program som löper under 10 veckor med aktivitet 2 gånger per vecka där bland annat eget skapande, musik/sång, teater/drama, dans/rörelse kan ingå.

Syftet med SIA är att du ska stimulera dina sinnen vilket kan bidra till skaparglädje samt en känsla av meningsfullhet och sammanhang. Att fungera i grupp är också ett viktigt steg på vägen mot arbetsträning och så småningom studier och arbete.Spelutvecklingskurs

OBS! Under pandemin kan vi behöva anpassa spelutvecklingskursen utifrån gällande restriktioner. Du kan prata mer med din rehabvägledare för att få reda på vad som gäller för denna aktivitet just nu.

Är du nyfiken på spelutveckling? Vi arrangerar en introduktionskurs på åtta veckor som ger en presentation av vad spelutveckling innebär. Vi går igenom vad det är som gör ett spel bra, vad yrket innebär, hur branschen fungerar och hur man blir spelutvecklare. Du kommer också få testa på att göra egna spel på en nybörjarnivå. Du behöver inte ha några förkunskaper för att delta, det räcker att vara intresserad. I slutet av kursen får du veta mer om hur du kan söka vidare till utbildningar om du blir intresserad av detta.

Syftet med SPELUTVECKLINGSKURSEN är att du som är dataintresserad ska få utvecklas och se om detta kan leda dig till ett yrke på sikt.Vägledningskurs

Funderar du på steget ut mot yrkeslivet men är osäker på vad du kan och vill jobba med? Då kan vi erbjuda en vägledningskurs i grupp där du får tillfälle att enskilt och i grupp fundera, diskutera och göra olika övningar för att ringa in tänkbara yrken. Vi kommer också att prata om hur arbetsmarknaden ser ut och lite om vägar till studier. Under våren 2021 ges kursen online, prata med din rehabvägledare för att anmäla dig.

Syftet med VÄGLEDNINGSKURSEN är att du ska få inspiration och kunskap om arbetsmarknaden och nya tankar kring vad som kan vara möjligt.