Tillsammans skapar vi möjligheter


Styrande dokument


Här finns de styrande dokument vi utgår från i vårt arbete.Attest- och delegationsordning

Dokument: Attest- och delegationsordningOrganisationsschema Älv & Kust

Dokument: Organisationsschema Älv & KustKommunikationsplan 2019-2023

Dokument: Kommunikationsplan 2019-2023Jämställdhetsplan 2019

Dokument: Jämställdhetsplan 2019Dokumenthanteringsplan 2019-2023

Dokument: Dokumenthanteringsplan 2019-2023Intern kontrollplan

Dokument: Intern kontrollplanFörbundsordning Älv & Kust

Dokument: Förbundsordning Älv & Kust