Tillsammans skapar vi möjligheter


Utvärdering


Här finns de utvärderingar som gjorts under åren.SUS Rapport 2020-05-13

SUS (sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet) är det statistiksystem som Samordningsförbunden använder sig av för att följa upp sin verksamhet. Det är Försäkringskassan som äger SUS och de har nu fått i uppdrag att se över och förbättra SUS där det behövs. Tre Samordningsförbund har därför skrivit en rapport över förbättrings- och utvecklingsmöjligheter som Samordningsförbunden ser för SUS. Från Älv & Kust har Marie Hermanson som arbetar med processtöd mot SUS varit delaktig i arbetet med rapporten som finns här och under dokument/utvärderingen.

Dokument: SUS RapportUtvärdering Växtverkstan på Tjörn samt Konferens Ahlafors Fabriker (KAF) i Ale 2018

Dokument: Utvärdering Växtverkstan på Tjörn samt Konferens Ahlafors Fabriker (KAF) i Ale 2018Utvärdering Samverkansteamet 2016

Dokument: Utvärdering Samverkansteamet 2016