Tidigare nyheterPremiär för AKTIVera!

210825 Efter en soligt fin sommar startar våra deltagaraktiviteter igen med nypremiär för efterlängtade SIA och Spelutvecklingskursen, och en spännande världspremiär för helt nya AKTIVera.

Älv&Kusts deltagaraktiviteter att startar alltså upp igen, lite i nygammal form där vi gjort ytterligare förändringar för att anpassa oss den rådande pandemin. Många aktiviteter är välbekanta sedan tidigare, men vi kan presentera en helt ny friskvårdande aktivitet i Kungälv – AKTIVera – som vår hälsoutvecklare Fredrik Thomsen tagit fram. AKTIVera är ett sammanhållet program på tio veckor för den som behöver starthjälp för att komma igång med sin fysiska aktivitet och grundlägga en god vana, en bra inkörsport till exempelvis friskvårdsklassikern AKTIV som även den kör igång igen runt om i våra kommuner.
Du hittar mer information under Aktiviteter.

Vi har också efterlängtad nystart för skapande aktiviteten SIA, som kör igång runt om i våra kommuner samt för Spelutvecklingskursen, som nu körs i en anpassad form på plats i Kungälv. Kursen är till för den som har intresse av spel men man behöver inte ha byggt spel tidigare, man upptäcker och lär tillsammans.
Under pandemin har vi även tagit fram flera alternativa digitala aktiviteter, som exempelvis Hälsoskolan, MIndfulness och vår Vägledningsgrupp, istället för traditionella på plats. De har fungerat bra och har även ökat tillgängligheten för många som exempelvis bor otillgängligt så vi kommer att fortsätta med det digitala inslaget både helt och delvis i flera av våra aktiviteter. En bra möjlighet.

Är du nyfiken på våra aktiviteter och vill veta mer om starter och målgrupp, läs mer under Aktiviteter, där hittar du kontaktuppgifter till ansvariga för aktiviteten. Hör gärna av dig till oss om du har några frågor.

Välkommen till en aktiv höst med Samordningsförbundet Älv&Kust!Skogen gav livet tillbaka

210624 Möt Pär, en av våra allra första deltagare i KUR(Kulturunderstödd rehabilitering) och ta del av hans berättelse om vägen tillbaka till arbete och vardag efter utbrändhet och en lång sjukskrivning. KUR lever idag vidare som vår populära aktivitet SIA(Skapande Inspirerande Aktivitet), och i höst är det dags för en efterlängtad ny omgång av SIA efter uppehållet under pandemins första år.
Läs mer i artikeln nedan om betydelsen av för-rehabilitering och om hur Pär efter tiden med KUR hittade läkande och ny kraft genom mötet med skogen.

» Dokument: Artikel om PärSommarhälsning från förbundet

Här finns sommarens nyhetsbrev att läsa!

» Länk: NyhetsbrevDigital vägledningsgrupp

Nu är vårens andra vägledningsgrupp igång och både deltagare och rehabvägledare tycker det fungerar riktigt bra att genomföra denna digitalt. För oss som arbetar över ett stort geografiskt område är det effektivt att utforma bra digitala aktiviteter då vi ökar vår tillgänglighet och möjliggör för fler att få stöd från oss. På dagens pass pratar man om arbetsträningsplatser och vad vi vill uppnå med arbetsträningen. Att hitta en arbetsträningsplats där det finns meningsfulla arbetsuppgifter att träna på är viktigt och att ibland få pröva på olika branscher/roller på arbetsmarknaden. Likaväl är det viktigt att tänka på att arbetsträning också handlar om att stärka våra deltagare i vad man klarar av, att få en gemenskap, rutiner och bli inspirerade att våga ta ytterligare steg mot arbete eller studier.
Älv & Kust samarbetar med Göteborgs universitet

21-03-31 Vår arbetsterapeut Helen Samuelsson är sedan flera år ett stående inslag på arbetsterapeut-programmet på Sahlgrenska akademin i kursen ” Dynamisk aktivitet i ett föränderligt samhälle”. Kursen syftar till att öka kunskap om delaktighet och tillgänglighet ur ett aktivitetsperspektiv och Helen berättar om vad Samordningsförbundet är och varför vi behövs, samt effekterna av god samverkan. Hon belyser också utmaningar som kan uppstå om samverkan brister och hur en enskild individ då kan drabbas. Vilken förmån att redan innan studenterna är färdigutbildade få möjlighet att belysa vikten av samverkan för att uppnå bästa resultat för individen! Ett gott samarbete som vi i förbundet är väldigt stolta över att Helen är delaktig i!Samordningsförbundet bidrar med ekonomiskt stöd i DUA överenskommelse

21-02-18 En DUA(Delegationen för Unga och nyanlända till Arbete) överenskommelse som nu är klar mellan kommunerna Stenungsund, Tjörn, Orust, Lilla Edet och Öckerö. Kommunerna har tillsammans sökt statsbidrag från för att utarbeta en DUA-överenskommelse om samverkan med Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet Älv & Kust har bidragit med ekonomiskt stöd för att möjliggöra arbetet. Läs mer om överenskommelsen i denna artikel från Lokaltidningen STO.

» Länk: Artikel till STOSpelutvecklingskurs - en lyckad satsning för att motivera till förändring

Sedan en tid har förbundet arbetat med spelutvecklingskurser för deltagare i långt utanförskap i syfte att motivera, vägleda och orientera sig mot framtida studier och arbete. Här berättar Fredrik om vår lyckade satsning!

» Dokument: Spelutvecklingskurs - en lyckad satsningNu startar vi en digital Mindfulnessgrupp

Katarina som är rehabvägledare hos oss är också en duktig instruktör i Mindfulness. Nästa vecka prövar vi att starta en digital Mindfulnessgrupp för våra deltagare. Digitala lösningar är viktigt att pröva för att hålla igång processerna under restriktionerna och våra deltagare upplever överlag att våra digitala aktiviteter/insatser fungerar väldigt bra. I morse testades ett pass på kollegorna och vi hade gärna startat varje dag så här. Tack Katarina för en härlig stund!Hur hanterar vi covid-19 utifrån rådande restriktioner?

Med de nya skärpta allmänna råden som Folkhälsomyndigheten lämnat den 16 november har förbundet beslutat att förlänga den period av anpassning som vi gör i vår verksamhet.

Vi anpassar ytterligare aktiviteter för att passa för digitala förutsättningar och vår upplevelse är att många aktiviteter faktiskt går väldigt bra att köra digitalt så det fortsätter vi med och utökar med fler. För att få reda på exakt vad vi erbjuder just nu, ta kontakt med någon av oss så berättar vi mer.

Förbundets personal arbetar i så stor utsträckning som möjligt på distans med digitala möten. Behövs fysiska möten av olika skäl kommer dessa att företrädesvis ske utomhus som tex walk and talk möten. Det kan finnas skäl som gör att vi måste träffa våra deltagare fysiskt, då sker detta i stora lokaler där stora avstånd finns.

I de fall där arbetsträning bedöms som en särskilt viktigt del för att bibehålla en god hälsa kan vi efter noggranna förberedelser och avvägningar låta enstaka deltagare fortsätta med detta. Det är varje rehabvägledare som gör denna bedömning tillsammans med aktuell arbetsgivare samt deltagare.

Genom dessa åtgärder hoppas vi bidra till en minskad smittspridning. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss, våra kontaktuppgifter finns under fliken Kontakt.

Håll ut och var snäll mot dig själv och mot andra under den här tiden så hoppas vi snart på nya bättre tider!

» Länk: Länk till senaste presskonferensen14 år med Samordningsförbundet Älv&Kust

Efter fjorton produktiva och innehållsrika år med Samordningsförbundet Älv&Kust tackar grundaren och förre förbundschefen Per Liljebäck för sig och lämnar nu över till sin efterträdare, Henrik Svedberg. Ta del av Pers egna ord om resan från starten fram till idag när förbundets verksamhet spänner över fem kommuner längs älv och kust.

» Dokument: 14 år med Älv & KustMöt nye förbundschefen, Henrik Svedberg

Klicka för större bild

Från 1 september är han ny förbundschef för Samordningsförbundet Älv&Kust, men med bakgrund inom såväl tidigare Samordningsförbundet Nordost som samverkansparten Arbetsförmedlingen, är Henrik Svedberg långt ifrån ny inom samverkanssammanhang. Läs mer i texten nedan.

» Dokument: Möt Henrik SvedbergSUS Rapport 2020-05-13

SUS (sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet) är det statistiksystem som Samordningsförbunden använder sig av för att följa upp sin verksamhet. Det är Försäkringskassan som äger SUS och de har nu fått i uppdrag att se över och förbättra SUS där det behövs. Tre Samordningsförbund har därför skrivit en rapport över förbättrings- och utvecklingsmöjligheter som Samordningsförbunden ser för SUS. Från Älv & Kust har Marie Hermanson som arbetar med processtöd mot SUS varit delaktig i arbetet med rapporten som finns här och under dokument/utvärderingen.

» Dokument: SUS RapportWorkshop med våra deltagare

Våra deltagare och rehabvägledare har 4 workshops tillsammans för att utveckla Samordningsförbundet Älv och Kusts insatser.
Vi vill ha våra deltagares synpunkter kring hur vårt stöd mot arbete/studier kan bli ännu bättre. Är de nöjda med vårt bemötande? Hur ser de på våra aktiviteter? Kloka tankar och idéer kommer upp.

Arbetet leds av Emerga som arbetar för tydliggöra mänskliga rättigheter i Sverige.Vill du veta hur vi arbetar med individinriktade insatser?

I den här filmen får du mer information om hur delar av vårt individinriktade arbete kan gå till. Kika gärna på filmen!

» Länk: Informationsfilm Älv & KustVerksamhetsplanering

Styrelsens, våra lokala ledningsgrupper och våra medarbetare har samlats för att ägna tid åt verksamhetsplanering på både kort och lång sikt. En givande dag med bra och kreativa dialoger.


[1] 2 | Mera »