Nyhetsbrev - gemensam satsning på hälsa 2022

Under 2022 görs en gemensam satsning av Sjukhusen i väster, Samordningsförbundet Älv & Kust, Ale kommun, Kungälvs kommun, Stenungssunds kommun, Tjörns kommun samt Öckerö Kommun för att sätta våra levnadsvanor i fokus. I detta nyhetsbrev kan du läsa mer om vad som planeras och bli uppdaterad på förändringar i vårt aktivitetsutbud.

» Dokument: Nyhetsbrev