Vi uppvaktar Arbetsmarknadsdepartementet

211103 I veckan besökte vår förbundschef Henrik Svedberg Arbetsmarknadsdepartementet tillsammans men NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) för att föra en dialog om arbetsmarknaden för individer med funktionsvariation.
Frågan som lyftes var att individer med funktionsvariationer som medför nedsatt arbetsförmåga inte fullt ut är synliga i statistiken. Följ länken till NNS och scrolla ner en bit på sidan för att ta del av den behovsanalys med tillhörande statistik som presenterades vid besöket.

Länk: NNS