Arbetsgivarkontakter med effektiva säljstrategier

210906 Våra arbetsgivare är ett av våra främsta verktyg för att vi ska kunna stötta våra deltagare till målet egen försörjning. På en allt mer pressad arbetsmarknad där konkurrensen är stor både om jobb och arbetsträningsplatser behöver vi påfyllnad av kompetens och tekniker för att vässa vårt arbetsgivararbete. Vi bjöd med oss personal från arbetsmarknadsenheterna i våra medlemskommuner och har fått mycket kunskap och utmanat oss i gamla tankemönster gällande säljstrategier.