Nu har vi egna MHFA instruktörer!

210831 Vårt förbund har valt att satsa extra mycket på suicidpreventivt arbete då vi ser att den ökade psykiska ohälsan blir allt mer tydlig, i samhället och hos våra deltagare. När året är slut kommer vi att ha tre utbildade MHFA instruktörer (Mental Health First Aid). Utbildningen vi kommer att kunna erbjuda både egen personal och samverkande parters personal är sk. Första hjälpen till psykisk hälsa och fokuserar mycket på bemötandet av drabbade personer tills de kan få professionell hjälp, ett viktigt första steg mot att hjälpa fler! Vi är glada över att Katja och Sara nu är färdiga instruktörer och snart är det Helens tur att gå det sista steget i utbildningen