Uppnådda mål för Projekt Respondere

210827 De uppsatta målen för antal deltagare är nu uppnådda för Projekt Respondere och dess tre delprojekt, ACTivera, Convinere och Från skola till arbetsliv. Det meddelar idag en mycket nöjd projektledare, Evy Almstrand, som nu leder Projekt Respondere vidare in i sin sista fas fram mot slutdatum 31 mars 2022. Läs Evys egna ord i den bifogade hälsningen nedan.

De nådda målen innebär i sig inte någon förändring vad gäller att skicka in remisser till oss på Älv&Kust, vi arbetar på precis som vanligt och prioriterar som alltid målgruppen unga vuxna upp till 30 år, men i och med att projektet nu inte tar in fler kan Samordningsförbundet Älv&Kust i större utsträckning fokusera även på att ta emot deltagare som är över 30 år.

Samordnare för Samverkansteamet på Älv&Kust, Malin Jaconelli, vill passa på att tacka alla remittenter för ett fint samarbete under antagningstiden och alla är varmt välkomna att höra av sig till Malin om man har frågor eller vill skicka in nya remisser till vår verksamhet.


Samordnare Samverkansteamet, Malin Jaconelli e-post: malin.jaconelli@kungalv.se


» Dokument: Evys hälsning