Startsida - Samordningsförbundet bidrar med ekonomiskt stöd i DUA överenskommelse

21-02-18 En DUA(Delegationen för Unga och nyanlända till Arbete) överenskommelse som nu är klar mellan kommunerna Stenungsund, Tjörn, Orust, Lilla Edet och Öckerö. Kommunerna har tillsammans sökt statsbidrag från för att utarbeta en DUA-överenskommelse om samverkan med Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet Älv & Kust har bidragit med ekonomiskt stöd för att möjliggöra arbetet. Läs mer om överenskommelsen i denna artikel från Lokaltidningen STO.

Länk: Artikel till STO