Tillsammans skapar vi möjligheter


Välkommen till Samordningsförbundet Älv & Kust!Ordförande har ordet

Nu finns Årsredovisningen för 2019 att läsa under fliken Dokument. Nedan är inledande text av Anna Hansson (MP), Ordförande Samordningsförbundet Älv & Kust
Medlemsrepresentant för Hälso- och sjukvårdsnämnden Västra, Västra Götalandsregionen

När myndigheter arbetar tillsammans på rätt sätt kan det blir riktigt bra. Speciellt när samarbetet sker kring våra mest utsatta invånare. De som skickats runt i välfärdssystemet eller hamnat mellan stolarna, och som befunnit sig i utanförskap. Genom Samordningsförbundets verksamhet får de ett
fint stöd för att öka möjligheterna till egen försörjning och en bättre livskvalitet. Under året har vi valt att knyta an vårt arbete till Agenda 2030 och FN:s 17 hållbarhetsmål. Det är med stolthet jag berättar att vi bidrar till att förverkliga följande mål:
Mål 1. Ingen fattigdom
Mål 3. God hälsa och välbefinnande
Mål 5. Jämställdhet
Mål 10. Minskad ojämlikhet

Genom att bidra till denna måluppfyllelse bidrar vi också tydligt till måluppfyllelsen hos våra medlemmar: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen, och kommunerna Tjörn, Kungälv, Öckerö, Stenungsund och Ale.

Vi i styrelsen får ibland ta del av utsatta människors levnadsöden (avidentifierade). Det är gripandeberättelser om sexuella övergrepp i barndomen, om människor som kämpar för att lämna ett
drogmissbruk, om en hälso- och sjukvård som inte alltid kan läka eller mildra ohälsa, människor som kämpar för en bättre tillvaro mot alla odds och om de som har gett upp och förlorat hoppet. Det känns mycket tröstande och bra att veta att vi i förbundet kan hjälpa många av dessa. Dock inte alla.

Vi får aldrig ge upp ambitionen att alla människor ska kunna leva ett värdigt och tillfredsställandeliv. Det må finnas många olika perspektiv på hur detta ska ske och var ansvaret ska ligga.

Undertecknad har dock gott hopp om att det ska komma en dag när ingen lämnas efter, när alla får vara med och bidra efter egen förmåga och leva ett rikt liv.
Det vi i Samordningsförbundet kan göra för att förverkliga denna ambition är att fortsätta att göra det vi redan gör, bedriva vår verksamhet. Vi behöver också bidra till en fortsatt verksamhetsutveckling inom förbundet och hos respektive medlem. Det går att hjälpa fler. Vi kan göra det tillsammans.

2020-03-27Workshop med våra deltagare

Våra deltagare och rehabvägledare har 4 workshops tillsammans för att utveckla Samordningsförbundet Älv och Kusts insatser.
Vi vill ha våra deltagares synpunkter kring hur vårt stöd mot arbete/studier kan bli ännu bättre. Är de nöjda med vårt bemötande? Hur ser de på våra aktiviteter? Kloka tankar och idéer kommer upp.

Arbetet leds av Emerga som arbetar för tydliggöra mänskliga rättigheter i Sverige.

2020-02-18Nu har vi startat en spelutvecklingskurs

En stor målgrupp vi arbetar med är våra unga vuxna som är mellan 18-29 år. Många av dem är på grund av ohälsa isolerade och ägnar dagarna åt att spela. För att ta tillvara på detta intresse och den kunskap de har, startade vi i dagarna en spelutvecklingskurs tillsammans med företaget Changemaker. Genom att använda oss av deras intresse för spel hoppas vi kunna bryta isolering och hitta nya vägar till motivation och förändring. Samordningsförbundet fyller en viktig funktion med att pröva nya arbetssätt och metoder för att öka möjligheten för fler att komma tillbaka till egen försörjning.

2020-02-04God Jul från Älv & Kust

Här är en länk till vårt senaste nyhetsbrev där vi också önskar God Jul och Gott Nytt år från oss alla till er alla!

Länk: Nyhetsbrev

2019-12-13Vill du veta hur vi arbetar med individinriktade insatser?

I den här filmen får du mer information om hur delar av vårt individinriktade arbete kan gå till. Kika gärna på filmen!

Länk: Informationsfilm Älv & Kust

2019-11-27Verksamhetsplanering

Styrelsens, våra lokala ledningsgrupper och våra medarbetare har samlats för att ägna tid åt verksamhetsplanering på både kort och lång sikt. En givande dag med bra och kreativa dialoger.

2019-10-25Klicka för större bild

Det här är gänget bakom Älv & Kust!

Här är den samlade personalen på Älv & Kust!

Översta raden: Rick Mulder, Steffen Radl, Per Liljebäck och Evy Almstrand
Mellersta raden: Anna Stefan, Fredrik Thomsen, Marie Hermansson
Främre raden: Katja Bårman Nyqvist, Katarina Broander, Malin Jaconelli, Jenny Melin, AnnKatrin Österman och Helen Samuelsson

2019-09-13Vi besöker kommunstyrelsen på Öckerö

Nu är höstens arbete igång igen! Alla är tillbaka från semestrar och det är snart dags för gruppstarter igen för våra deltagare. Mer information kommer framöver.
I strålande solsken besökte vi kommunstyrelsen på Öckerö idag för att presentera förbundet och vårt arbete. Det är viktigt för oss att ha bra och nära relationer med våra lokala politiker.

2019-08-27Vi önskar Glad Sommar

I vårt senaste nyhetsbrev får du lite information och vi passar även på att önska er alla en riktigt Glad sommar!

Länk: Länk till nyhetsbrevet

2019-06-20Ny styrelse

Sommaren välkomnades traditionsenligt på vackra Sundsby Gård förra veckan då styrelsen hade vårens sista möte. I april fick vi en ny styrelse som består av (från vänster):

Lennart Jonsson (M) Kungälvs kommun (ersättare), Anna Andersson Försäkringskassan (vice ordförande), Linda Åshamre (S) Västra Götalandsregionen (ersättare), Jennie Wernäng (M) Öckerö kommun (ledamot), Daniel Boskovic Arbetsförmedlingen (ledamot), Anna Hansson (MP) Västra Götalandsregionen (ordförande), Agneta Pettersson Bell (ST) Stenungsunds kommun (ersättare). På bilden saknas; Elena Fridfelt (C) Ale kommun (ersättare), Susanne Landgren Jansson (M) Tjörns kommun (ersättare), Sofia Sandrén Försäkringskassan (ersättare), vakant Arbetsförmedlingen (ersättare). Mer information om styrelsen finns på fliken "Om oss" här på hemsidan.

2019-06-18Arbets- och uppstartskonferens för Respondere

Nu har vi varit två dagar på Marstrand tillsammans hela gänget som ska arbeta ihop under det treåriga ESF projektet Respondere. Vi har bland annat arbetat med målgruppsformulering, vision, mål och indikatorer, horisontella principer, tjänstedesign osv. Två intensiva dagar som vi lämnade fulla med inspiration inför hösten när det är "skarpt läge" för projektet.

2019-05-22Handläggarkonferens

Varje år samlar vi våra kommunvisa handläggarteam för att gå igenom året som gått och för att reflektera över vad som fungerat bra och vad som kan utvecklas. I år var vi på Konferens Ahlafors Fabriker som också är ett projekt vi stöttar i att utvecklas till ett arbetsintegrerat socialt företag. Under förmiddagen bjöd vi in Bo Jonsson som arbetar på Krismottagningen - Våld i nära relationer i Ale och Kungälv. Bo blandade föreläsning och diskussioner i ett viktigt och högaktuellt ämne. Efter en gemensam lunch så fick vi information om Respondere och avslutade dagen med att summera och reflektera över året som gått.

2019-05-08Älv & Kust föreläser på Arbetsförmedlingen inom KRAMI uppdraget

Idag har vår hälsoutvecklare Fredrik och vår arbetsterapeut Helen besökt Arbetsförmedlingen i Gamlestaden där de träffade deltagare i KRAMI uppdraget. Vi var inbjudna för att föreläsa med delar av vår Hälsoskola med fokus på hur vi kan påverka hjärna och kropp via kost, motion och sömn för att få en bättre balans i livet och på så sätt bli bättre rustade för det vi möter i livet. Det är alltid kul att vara med och sprida kunskap om förebyggande hälsa!

2019-04-04Avtackning av styrelse

Vi får en ny styrelse från 1 april och alla utom två medlemmar byts därmed ut. Vi har haft förmånen att arbeta ihop under många år vilket har gett oss ett stabil grund att arbeta ifrån där vi uträttat mycket gott. Vi är tacksamma för denna tid ihop men ser också fram emot att lära känna vår nya styrelse. Idag tackade vi av våra medlemmar med fina presenter gjorda av Växtverkstan på Tjörn, som är ett av våra projekt vi har tillsammans med Tjörns kommun. Tack för den här tiden!

2019-03-21Klicka för större bild

KUR besöker Hönö konsthall

Deltagarna på Öckerös första omgång av KUR (Kulturunderstödd rehabilitering) besökte Hönö konsthall där de fick måla i akryl tillsammans med aktör Lena Nahlin. Här är några fina alster från gruppen!

2019-02-04Kungälvs Posten skriver om Kultur på recept KUR

Kungälvs Posten har gjort två reportage om projekt KUR.

Dokument: Reportage i Kungälvs Posten om KUR

2019-01-30Kungälvs Posten intervjuar en deltagare i KUR

Kungälvs Posten har även intervjuat en tidigare deltagare i KUR om hens upplevelse av projektet.

Dokument: Reportage med deltagare i KUR

2019-01-30Föreläsning av Elin Ekblom Bak

Är du en "aktiv soffpotatis"? Kan en dags stillasittande på jobbet kompenseras av en halvtimme i spåret? Vill du ha konkreta tips på hur du kan främja en aktiv vardag? Då ska du komma och lyssna på föreläsningen "All rörelse är bra rörelse" av Elin Ekblom Bak. Elin är tidigare allsvensk fotbollsspelare som numera forskar bland annat kring det farliga stillasittandet och som nyligen publicerat en studie om svenskarnas försämrade kondition. Elin kommer till oss den 6 mars i Kungälv, Mimers Hus, klockan 10-12 samt i Stenungsund, Fregatten, klockan 14-16. För mer information se bilaga. OBS! Fri entré men anmälan behövs! All information i bilagan.

Varmt välkommen!
Dokument: Länk till anmälan och Inbjudan Elin Ekblom Bak 6 mars

2019-01-23Vi pratar vision och värdegrund

Som en bra start på 2019 har förbundet ägnat sig åt en dag då vi pratat om vår vision och vår värdegrund. För oss är det viktigt att förankra detta arbete i alla våra led och då behövs det tid för reflektion med fina diskussioner.

2019-01-18Samordningsförbundet Älv & Kust fyller 10 år

Den 29 november bjöd vi in till en härlig dag på Stenungsbaden för att fira förbundets 10 års jubileum utifrån temat "Livskraft". Cirka 100 personer firade med oss och vi bjöd på fyra intressanta föreläsningar. Under förmiddagen berättade Hans Abrahamsson om svensk välfärd i förändring och Jonas Huldt gav oss fakta i frågan om samverkan ger samhällsekonomiska vinster. Efter lunch fick vi en inspirerande timme med Tove Eriksson om hur vi bland annat påverkar våra liv genom egna val och dagen avslutades med en varm och känsloladdad föreläsning av Tommy Ivarsson.

Vilken fantastisk lyckad dag vi fick på alla sätt! Ett stort tack till alla våra medarbetare som hjälpt till inför och under dagen och ett lika stort tack till alla er som kom och firade med oss! Nu är vi laddade inför nästkommande 10 år....

I länkarna nedan finner du vår Jubileumsskrift samt vår Jubileumsfilm som vi är mycket stolta över!

Dokument: Jubileumsskrift om SoF Älv & Kust

Länk: Jubileumsfilm om SoF Älv & Kust

2018-12-06Dialogdag om Jämställdhet

Idag har delar av styrelsen och lokala ledningsgrupper träffats på Stenungsbaden för att ha en dag med dialoger och kompetensutveckling med fokus på Jämställdhet. Charlotte Axelsson, förbundschef SoF Insjöriket höll en inspirerande och tankeväckande dag för oss vilket gör att vi även på ledningsnivå kan fortsätta bedriva det jämställdhetsarbete vi arbetar med i förbundet.

2018-10-31Länk till hemsidan

Riksdagspolitiker lämnar in motion om mer samverkan

Här delas en intressant artikel från Nybro24 som handlar om Samordningsförbundet och samverkan.

Länk: Till artiklen Nybro24

2018-10-30Göteborgs Posten skriver om KUR

Ännu en gång har Göteborgs Posten skrivit om KUR (Kulturunderstödd rehabilitering) och även intervjuat en tidigare deltagare. KUR är ett väldigt roligt projekt att få jobba med och mycket intressant för oss då vi är med i en nationell studie fram till 2020 om effekterna av hur KUR påverkar en rehabiliteringsförmåga. Med KUR gör vi det som Samordningsförbund ska göra - skapa möjligheter och göra skillnad!

Länk: Till artikeln i Göteborgs Posten

2018-10-12Nu är vi tillbaka...

Då var vi tillbaka efter en lång härlig sommar och vi ser fram emot en vacker höst! Nu startar flera nyheter hos oss som du kan läsa mer om här på sidan eller i vårt nyhetsbrev. Vi har fortsatt lite kö hos Samverkansteamet men det går att skicka in remisser som då sätts upp på kölista som hanteras enligt vår prioriteringsordning. Det finns också nya blanketter att använda för remisser till Samverkansteamet eller när man önskar en Genomlysning/konsultativt stöd, allt under fliken blanketter. Passa på att skriv upp dig för nästkommande nyhetsbrev om du inte redan får det! Och gå in och gilla samt följ oss på Facebook för alla nyheter som kommer!

2018-08-20Kulturunderstödd rehabilitering KUR startar till hösten både i Ale och på Öckerö

Sedan en tid tillbaka har vi erbjudit KUR - Kulturunderstödd rehabilitering i Stenungsund och Tjörn och till hösten startar vi omgång nummer två.

Under september kommer vi även starta upp KUR i Ale, den 10 september i Konferens Ahlafors Fabriker samt på Öckerö den 28 september (lokal ej helt klar). KUR är ett program som löper under 10 veckor med aktivitet 2 gånger per vecka där bland annat eget skapande, musik/sång, teater/drama, dans/rörelse, teaterbesök ingår. KUR erbjuder en mjuk och mindre kravfylld väg tillbaka till arbete/studier och fungerar som en för-rehabiliterande aktivitet. Målgruppen är personer 18-65 år, med ospecificerad smärta, psykisk ohälsa eller stressrelaterad ohälsa.

Vill du läsa mer kan du gå in under våra områden och välja din kommun där även kontaktuppgifter till processledare Jenny Melin finns.

2018-07-03Nyhetsbrev och sommarhälsning

Här kan du läsa vårt senaste nyhetsbrev! Med detta önskar vi dig en riktigt solig och härlig sommar!

Länk: Nyhetsbrev och sommarhälsning

2018-06-25Klicka för större bild

Utvärdering av KAF (Konferens Ahlafors Fabriker) och Växtverkstan Billströmska

Under veckan har vi påbörjat en utvärdering av våra projekt Konferens Ahlafors i Ale kommun samt Växtverkstan Billströmska på Tjörn som syftar till att bli arbetsintegrerade sociala företag efter projekttiden. Utvärderingen gör vi tillsammans med företaget Payoff och Jonas Huldt. Vi ser fram emot att ta del av utvärderingen när den blir klar till hösten!

2018-06-19Jonas Arngården avtackas

Jonas Arngården har varit med i Samordningsförbundet från starten i Kungälv 2008 och varit ett stort stöd och bollplank för vår utveckling i kommunen. Igår lämnade han över stafettpinnen till Lena Arnfelt och avtackades under vårens sista lokala ledningsgrupp. Stort tack till dig Jonas för den här tiden!

2018-05-16Omgång nummer 2 av Försäkringsmedicinsk utbildning

Idag är vi i ett soligt Stenungsund och kör utbildningsomgång nummer 2 i Försäkringsmedicinska grunder tillsammans med Försäkringskassan. Vi hoppas på en bra dag med mycket dialog och många frågor.

2018-05-08Försäkringsmedicinsk utbildning

Idag är vi på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv för en utbildningsdag inom Försäkringsmedicinska grunder där handläggare från socialtjänsten deltar. Cecilia Sundh från Utbildningskontoret och Lars Persson FMR (försäkringsmedicinsk rådgivare) på Försäkringskassan ger information och håller i dialoger i syfte att öka kunskap och förståelse för ett viktigt ämne. Nästa vecka har vi ytterligare ett tillälle i Stenungsund så alla handläggare på socialtjänsten i våra fem medlemskommuner har möjlighet att vara med.

2018-05-02Nationell Finsam konferens 2018

17 och 18 april genomfördes den årliga nationella Finsamkonferensen på Clarion Post i Göteborg, i år med temat Ett hållbart samhälle genom samverkan. Cirka 600 personer från våra olika medlemmar och från olika Samordningsförbund träffades under två dagar för inspirerande seminarier och föreläsningar. Det är också ett bra tillfälle för att nätverka med liksinnade engagerade kollegor i samverkansvärlden!

2018-04-19AKTIV i Alekuriren

Även Alekuriren har gjort ett reportage om AKTIV

Länk: Här kan du läsa reportaget i Alekuriren om AKTIV

2018-03-15Göteborgs Posten skriver om KUR

Göteborgs Posten har gjort ett reportage om vår aktivitet KUR, Kultur på recept. Klicka på länken nedan för att ta del av intervjun med Jenny Melin som är vår processledare.

Länk: Göteborgs Posten

2018-02-22KUR - Kulturunderstödd rehabilitering

KUR (Kulturunderstödd rehabilitering) har nu pågått under fyra veckor och efter sportlovet fortsätter gruppen med drama, sång och dans. Därtill kommer gruppen även att gå på teater samt en kulturvandring på Stenungsön. I januari blev gruppen guidade av pedagogisk ledare Jonte Nynäs på Akvarellmuseet i Skärhamn som visade utställningen "Japan - Spirit of Nature". Här visar Jonte en solros som en av de japanska konstnärerna gjort. Han berättar att de planterades mängder solrosor efter Fukushimakatastrofen då de sades ta upp radioaktiv strålning, något som dock inte bevisats. Det är upp till betraktaren om solrosen är vissen eller släpper sina frön för fortsatt liv då solrosor har en stor förmåga att sprida sig.

De fina målningar har deltagarna i KUR gjort hos konstnär Soile Algeröd som de under tre tillfällen träffat för att prova på akvarellmålning.

2018-02-12Föreläsning av Religionsvetarna

Idag arrangerar vi intressanta och viktiga föreläsningar i Stenungsund och Kungälv med Jimmy Emanuelsson från Religionsvetarna. Temat är ”Hederskulturella normer och värderingar i klansamhället” och ”Kulturmöten i vardagen: normer, koder och kommunikation”.

2018-01-24Informationsfolder för AKTIV

Om du är intresserad av vårt nya projekt AKTIV som startar i januari kan du läsa mer om det här!

Dokument: Folder AKTIV Älv & Kust

2018-01-11Styrelsemöte och Verksamhetsplanering

Nu har våra lokala ledningsgrupper och styrelsens tillsammans haft en dag som ägnades åt verksamhetsplanering på Fars Hatt i Kungälv. Det blev en aktiv och engagerad förmiddag som ägnades åt grupparbete och uppstart av ett visions- och värdegrundsarbete för Samordningsförbundet Älv & Kust som vi heter från 1 januari.

2017-11-29KUR - Kulturunderstödd rehabilitering

Den 9 januari startar vi upp vår nya verksamhet KUR - Kulturunderstödd rehabilitering. Vi börjar med detta i Stenungsund och Tjörn som blir våra pilotkommuner. KUR (tidigare Kultur på recept) har man i Skåne, Jönköping och Stockholm framgångsrikt arbetat med under lång tid. KUR erbjuder en mjuk och mindre kravfylld väg tillbaka till arbete/studier och fungerar som en för-rehabiliterande aktivitet. Målgruppen är personer 18-65 år, med ospecificerad smärta, psykisk ohälsa eller stressrelaterad ohälsa. I Stenungsund och Tjörn kommer vi erbjuda ett program som löper under 10 veckor med aktivitet 2 gånger per vecka där bland annat eget skapande, musik/sång, teater/drama, dans/rörelse, kulturvandring, teaterbesök ingår. Vi kommer också ingå i en nationell studie om KUR som pågår under 2018-2020 vilket är väldigt kul och hoppas kunna starta upp KUR i alla våra kommuner framöver. Vill du ha mer information kontakta Jenny Melin som är processledare för KUR. Se kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.

2017-11-08Konferens för Riksnätverket för arbetsmarknadsfrågor

Idag är vi i Ale kommun och pratar om Samordningsförbundet och lyckad samverkan för Riksnätverket för Arbetsmarknadsfrågor! Tillsammans med Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten i Ale har vi under många år bedrivit en framgångsrik samverkan och lokalerna vi vistas i är ett exempel på detta - ett arbetsintegrerat företag, Ahlafors Fabriker, där konferensverksamhet och restaurang ligger i genuin miljö!

2017-10-19Samordningsförbundets dag på Nordiska Folkhögskolan

Den 16 oktober hade vi Samordningsförbundets dag på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv! På förmiddagen bjöds nära 100 personer på en föreläsning med Hasse Carlsson. Tre timmar med många skratt och härlig stämning! Efter en god lunch hade våra styrelser i Ale Kungälv Stenungsund Tjörn samt Öckerö ett gemensamt styrelsemöte. På dagordningen stod fortsatt arbete med vår sammanslagning och uppstart av vårt visionsarbete.

2017-10-18Klicka för större bild

Samverkanscentrum Kungälv har slagit upp portarna

Samverkanscentrum Kungälv har från och med 2 oktober officiellt startat sitt samarbete och idag finns teamet på Västra Gatan 64. Samverkanscentrum kommer arbeta med målgruppen individer i åldern 30-64 år som kräver utökad samverkan mellan myndigheter och vård för att bryta utanförskap och nå en hållbar försörjning. Tanken med Samverkanscentrum Kungälv är att personal främst från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Kungälvs Kommun samlokaliserar sig ett par dagar i veckan för att på så sätt bättre kunna möta och tillgodose behoven vad gäller arbetslivsinriktad rehabilitering samt öka tillgängligheten av olika kompetenser. Primärvård och Psykiatri kommer att medverka vid behov.

Teamet består av : Agneta Svensson Arbetsterapeut Arbetsmarknadsenheten Kungälvs Kommun, Lotta Gråberg Stenberg Processledare Samverkanscentrum Samordningsförbundet, Anna Ekberg Rehabhandläggare Kungälvs Kommun, Emma Lindén Personlig handläggare Försäkringskassan samt Louise Andersson Arbetsförmedlare Arbetsförmedlingen som saknas på bilden.

Läs mer om Samverkanscentrum i länken.

Dokument: Information om Samverkanscentrum Kungälv

2017-10-10Arbetskonferens, Föreläsning och Framtidsgrupp...

Denna vecka har vi hunnit med mycket på Samordningsförbundet. Vårt handläggarteam som ska starta upp Samverkanscentrum i Kungälv är nu på arbetskonferens på Björholmens Marina. Vi ser fram emot att deras arbete startar den 1 oktober.

Igår bjöd vi tillsammans med Simba och VG Region in till två föreläsningar med Mats Börjesson, hjärtläkare och professor i idrottsfysiologi på Sahlgrenska Akademin och föreståndare för KHP. Båda föreläsningarna var välbesökta av åhörare som ville höra mer om vikten av fysisk aktivitet och sanningen om hur lite vi faktiskt rör oss. Mats poängterade hur viktigt arbetet är med FYSS/FaR vilket för oss kändes extra bra då detta är något vi redan jobbar med idag och kommer utveckla ytterligare framöver.

I onsdags bjöd Kungälvs kommun in till möte i Framtidsgruppen. Ett viktigt och spännande forum där kommunen möter ett antal representanter från samhällets övriga aktörer i syfte att skapa ett socialt hållbart samhälle för medborgarna i Kungälvs kommun.

2017-09-08Metoddag

Idag har vårt Samverkansteam och biträdande förbundschef pratat metodutveckling och utvärdering tillsammans med handläggarteamet i Stenungsund och Tjörn. Den tiden som avsätts för reflektion och förbättringsarbete är väl investerad tid!

2017-06-19