Tillsammans skapar vi möjligheter


Välkommen till Samordningsförbundet Älv & Kust!Sommarhälsning från Älv & Kust

Här kan du läsa om vad förbundet bland annat gjort under våren samtidigt som vi önskar er alla en riktigt Glad Sommar!

Länk: Nyhetsbrev

2020-06-23SUS Rapport 2020-05-13

SUS (sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet) är det statistiksystem som Samordningsförbunden använder sig av för att följa upp sin verksamhet. Det är Försäkringskassan som äger SUS och de har nu fått i uppdrag att se över och förbättra SUS där det behövs. Tre Samordningsförbund har därför skrivit en rapport över förbättrings- och utvecklingsmöjligheter som Samordningsförbunden ser för SUS. Från Älv & Kust har Marie Hermanson som arbetar med processtöd mot SUS varit delaktig i arbetet med rapporten som finns här och under dokument/utvärderingen.

Dokument: SUS Rapport

2020-05-14KUR byter namn till SIA

Sedan en tid ingår vi i ett nationellt projekt, KUR (Kulturunderstödd rehabilitering). Nu väntar vi med spänning på resultatet av forskningen som ska svara på om olika kulturaktiviteter kan förbättra hälsan i jämförelsen med andra insatser. Vi tror att forskningen kommer visa på att kultur gör skillnad! Vi har sett många positiva effekter för våra deltagare och väljer därför att fortsätta med denna insats, dock i något modifierad form. Därmed får aktiviteten ett nytt namn, SIA (Skapande Inspirerande Aktivitet). Pga Corona läget kommer vi inte kunna starta nya grupper innan sommaren men planeringen pågår för fullt för att kunna erbjuda våra deltagare en fantastisk hälsofrämjande aktivitet igen till hösten!

2020-04-29Glad Påsk

I dessa tider behöver vi ladda med så mycket positiva intryck och upplevelser som möjligt för att orka med en för många annorlunda vardag som nu råder. Vi vill önska er en riktigt Glad Påsk som vi hoppas fylls med glädje, sol och mycket utomhusaktiviteter som gör att vi kan ladda våra batterier igen! Vår hemsida uppdateras kontinuerligt kring hur vårt förbund hanterar covid-19. Glad Påsk!

2020-04-07Information gällande Covid-19

Förbundet följer noggrant utvecklingen av coronaviruset och våra medlemmars policy kring hanteringen av detta. Till följd av utbrottet kommer vi begränsa våra fysiska möten samt gruppaktiviteter så länge behovet kvarstår och restriktioner gäller. En del gruppaktiviteter kommer bedömas som lämpliga där aktiviteten helt eller delvis sker utomhus eller där det är möjlighet att sprida ut sig på stort avstånd. Det finns en god möjlighet att genomföra möten via digitala kanaler under en begränsad tid. En del fysiska möten kommer att genomföras när vi säkerställt att alla parter är friska och symtomfria. Däremot stoppar vi mycket av vår arbetsträning ute på plats hos våra arbetsgivare under denna tid då många av våra arbetsgivare idag har en besvärlig situation som gör det svårt att ge våra deltagare det stöd som behövs. Men även där sker en individuell bedömning om vad som är lämpligt.

Är du deltagare hos oss kommer din kontaktperson kontakta dig för mer information eller kontakta oss för vidare information om vad som gäller just nu. För allmänna frågor kring våra aktiviteter eller vårt förhållningssätt är du välkommen att kontakta AnnKatrin Österman 010-486 82 18 eller ann-katrin.osterman@arbetsformedlingen.se.

2020-04-06


» Tidigare nyheter