Om oss

Samordningsförbundet Älv&Kust arbetar med människor mellan 16-64 år som behöver samordna sina insatser från flera myndigheter för att få en hållbar väg tillbaka till jobb eller studier.

Verksamheten ägs och drivs av fem kommuner; Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen.

Vi som arbetar här kvar vår anställning hos någon av våra parter och vårt uppdrag är att samordna våra myndigheters insatser och resurser på ett effektivt sätt. Ett viktigt verktyg när vi tillsammans med deltagaren bygger en hållbar väg mot en framtida försörjning.

Läs mer om oss och vår verksamhet för att få veta mer om hur vi skapar möjligheter tillsammans.

Välkommen till oss!Stoppa våldet

Samordningsförbundet Älv&Kust deltar en projektsamverkan mot våld i nära relationer som drivs i hela landet av NNS, det Nationella Nätverket för Samordningsförbund. Detta betyder att vi systematiskt ställer frågor om våld till våra deltagare samt att vi ytterligare utvecklar vår kompetens och våra arbetssätt för att bli bättre på att identifiera och stötta den som är utsatt för eller som utsätter andra för våld. Tillsammans hjälps vi åt att stoppa våldet.

Läs mer om projektet på NNS(Nationella Nätverket för Samordningsförbund) hemsida: Stoppa VåldetAktuellt

Nyhetsbrev - gemensam satsning på hälsa 2022

Under 2022 görs en gemensam satsning av Sjukhusen i väster, Samordningsförbundet Älv & Kust, Ale kommun, Kungälvs kommun, Stenungssunds kommun, Tjörns kommun samt Öckerö Kommun för att sätta...

» Läs mer...


Spridningskonferens Respondere

211109 Idag har vi tillsammans med Finsam Göteborg och Samordningsförbundet Insjöriket haft en spridningskonferens av ESF projektet Respondere. Med fyra månader kvar av projekttiden visar resultat...

» Läs mer...


Vi uppvaktar Arbetsmarknadsdepartementet

211103 I veckan besökte vår förbundschef Henrik Svedberg Arbetsmarknadsdepartementet tillsammans men NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) för att föra en dialog om arbetsmarknaden...

» Läs mer...


» Tidigare nyheter

Våra samarbetspartners